cs:tech:join:hosted

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:join:hosted [2018/09/06 15:33]
Jan Oppolzer upřesnění: testovací účet musí mít všechny požadované atributy
cs:tech:join:hosted [2020/01/13 14:34] (current)
Jan Oppolzer [Hostovaná infrastruktura]
Line 3: Line 3:
 //​Nemáte-li vlastní IT personál, můžete využít infrastruktury hostované sdružením CESNET.// //​Nemáte-li vlastní IT personál, můžete využít infrastruktury hostované sdružením CESNET.//
  
-Pro infrastrukturu spravovanou sdružením CESNET je potřeba, abyste ​kromě výše uvedeného ​adresářového serveru ​(LDAP nebo AD)dodali následující:​+Pro infrastrukturu spravovanou sdružením CESNET je potřeba, abyste ​měli adresářový server ​(LDAP nebo AD) dodali následující:​
  
-  * URL adresu adresářového serveru (//SSL!//),+  * URL adresu adresářového serveru (//šifrovaná komunikace!//),
     * //servisní účet pouze pro čtení//,     * //servisní účet pouze pro čtení//,
     * baseDN pro hledání uživatelů,​     * baseDN pro hledání uživatelů,​
     * testovací účet pro naše techniky (affiliation:​ affiliate),     * testovací účet pro naše techniky (affiliation:​ affiliate),
-      * **Musí mít všechny níže uvedené atributy!** +      * **Musí mít vyplněny ​všechny níže uvedené atributy!** 
-    * přístup stačí z IP adres, které Vám sdělíme po vytvoření virtuálního serveru ​u nás+    * přístup stačí z IP adres, které Vám sdělíme po vytvoření virtuálního serveru ​na naší virtualizační platformě
-  * SSL certifikát (pro web server), +  * delegace záznamu ​idp.VAŠEDOMÉNA.TLD na IP adresykteré Vám sdělíme po vytvoření virtuálního serveru na naší virtualizační platformě,
-    * odpovídající hostname (idp.//​vaše_domena.cz//), +
-    * nemáte-li certifikát,​ zařídíme certifikát od [[https://​letsencrypt.org|Let'​s Encrypt]], následně (jste-li připojeni k CESNETu) je možné použít [[https://​tcs.cesnet.cz]] (více informací v [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​tcs-eduid.html|dokumentaci]]),+
   * logo organizace.   * logo organizace.
  
Line 35: Line 33:
   * instalaci, konfiguraci a správu operačního systému,   * instalaci, konfiguraci a správu operačního systému,
   * instalaci, konfiguraci a správu IdP,   * instalaci, konfiguraci a správu IdP,
-  * základní zabezpečení (firewall, ...).+  * základní zabezpečení (firewall) ​a pravidelnou údržbu.
  
 V případě dotazů pište na e-mailovou adresu [[info@eduid.cz]]. V případě dotazů pište na e-mailovou adresu [[info@eduid.cz]].
 +
Last modified:: 2018/09/06 15:33