cs:tech:join:hosted

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:join:hosted [2018/09/06 13:44]
Jan Oppolzer [Hostovaná infrastruktura] testovací účet musí mít všechny vyžadované atributy
cs:tech:join:hosted [2018/09/06 15:33] (current)
Jan Oppolzer upřesnění: testovací účet musí mít všechny požadované atributy
Line 9: Line 9:
     * baseDN pro hledání uživatelů,​     * baseDN pro hledání uživatelů,​
     * testovací účet pro naše techniky (affiliation:​ affiliate),     * testovací účet pro naše techniky (affiliation:​ affiliate),
 +      * **Musí mít všechny níže uvedené atributy!**
     * přístup stačí z IP adres, které Vám sdělíme po vytvoření virtuálního serveru u nás,     * přístup stačí z IP adres, které Vám sdělíme po vytvoření virtuálního serveru u nás,
   * SSL certifikát (pro web server),   * SSL certifikát (pro web server),
Line 26: Line 27:
   * [[cs:​tech:​attributes:​unstructuredname]] -- unikátní konstantní uživatelský identifikátor,​ který nebude nikdy přiřazen nikomu jinému,   * [[cs:​tech:​attributes:​unstructuredname]] -- unikátní konstantní uživatelský identifikátor,​ který nebude nikdy přiřazen nikomu jinému,
   * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonentitlement]] -- řízení přístupových práv ke službám.   * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonentitlement]] -- řízení přístupových práv ke službám.
- 
-**Výše uvedené atributy musí mít i testovací účet.** 
  
 ===== Cena ===== ===== Cena =====
Line 39: Line 38:
  
 V případě dotazů pište na e-mailovou adresu [[info@eduid.cz]]. V případě dotazů pište na e-mailovou adresu [[info@eduid.cz]].
- 
Last modified:: 2018/09/06 15:33