cs:tech:join:hosted

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:tech:join:hosted [2018/09/06 13:44]
Jan Oppolzer [Hostovaná infrastruktura] testovací účet musí mít všechny vyžadované atributy
cs:tech:join:hosted [2018/09/06 15:33]
Jan Oppolzer upřesnění: testovací účet musí mít všechny požadované atributy
Line 9: Line 9:
     * baseDN pro hledání uživatelů,​     * baseDN pro hledání uživatelů,​
     * testovací účet pro naše techniky (affiliation:​ affiliate),     * testovací účet pro naše techniky (affiliation:​ affiliate),
 +      * **Musí mít všechny níže uvedené atributy!**
     * přístup stačí z IP adres, které Vám sdělíme po vytvoření virtuálního serveru u nás,     * přístup stačí z IP adres, které Vám sdělíme po vytvoření virtuálního serveru u nás,
   * SSL certifikát (pro web server),   * SSL certifikát (pro web server),
Line 26: Line 27:
   * [[cs:​tech:​attributes:​unstructuredname]] -- unikátní konstantní uživatelský identifikátor,​ který nebude nikdy přiřazen nikomu jinému,   * [[cs:​tech:​attributes:​unstructuredname]] -- unikátní konstantní uživatelský identifikátor,​ který nebude nikdy přiřazen nikomu jinému,
   * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonentitlement]] -- řízení přístupových práv ke službám.   * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonentitlement]] -- řízení přístupových práv ke službám.
- 
-**Výše uvedené atributy musí mít i testovací účet.** 
  
 ===== Cena ===== ===== Cena =====
Line 39: Line 38:
  
 V případě dotazů pište na e-mailovou adresu [[info@eduid.cz]]. V případě dotazů pište na e-mailovou adresu [[info@eduid.cz]].
- 
Last modified:: 2020/01/13 14:34