cs:tech:join:hosted

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:join:hosted [2018/08/22 14:02]
Jan Oppolzer
cs:tech:join:hosted [2018/09/06 15:33]
Jan Oppolzer upřesnění: testovací účet musí mít všechny požadované atributy
Line 9: Line 9:
     * baseDN pro hledání uživatelů,​     * baseDN pro hledání uživatelů,​
     * testovací účet pro naše techniky (affiliation:​ affiliate),     * testovací účet pro naše techniky (affiliation:​ affiliate),
 +      * **Musí mít všechny níže uvedené atributy!**
     * přístup stačí z IP adres, které Vám sdělíme po vytvoření virtuálního serveru u nás,     * přístup stačí z IP adres, které Vám sdělíme po vytvoření virtuálního serveru u nás,
   * SSL certifikát (pro web server),   * SSL certifikát (pro web server),
Line 37: Line 38:
  
 V případě dotazů pište na e-mailovou adresu [[info@eduid.cz]]. V případě dotazů pište na e-mailovou adresu [[info@eduid.cz]].
- 
Last modified:: 2018/09/06 15:33