cs:tech:join:hosted

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:tech:join:hosted [2018/08/22 14:02]
Jan Oppolzer
cs:tech:join:hosted [2018/09/06 15:33]
Jan Oppolzer upřesnění: testovací účet musí mít všechny požadované atributy
Line 9: Line 9:
     * baseDN pro hledání uživatelů,​     * baseDN pro hledání uživatelů,​
     * testovací účet pro naše techniky (affiliation:​ affiliate),     * testovací účet pro naše techniky (affiliation:​ affiliate),
 +      * **Musí mít všechny níže uvedené atributy!**
     * přístup stačí z IP adres, které Vám sdělíme po vytvoření virtuálního serveru u nás,     * přístup stačí z IP adres, které Vám sdělíme po vytvoření virtuálního serveru u nás,
   * SSL certifikát (pro web server),   * SSL certifikát (pro web server),
Line 37: Line 38:
  
 V případě dotazů pište na e-mailovou adresu [[info@eduid.cz]]. V případě dotazů pište na e-mailovou adresu [[info@eduid.cz]].
- 
Last modified:: 2020/01/13 14:34