cs:tech:join:hosted

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:tech:join:hosted [2018/08/22 14:02]
Jan Oppolzer
cs:tech:join:hosted [2018/09/06 13:44]
Jan Oppolzer [Hostovaná infrastruktura] testovací účet musí mít všechny vyžadované atributy
Line 26: Line 26:
   * [[cs:​tech:​attributes:​unstructuredname]] -- unikátní konstantní uživatelský identifikátor,​ který nebude nikdy přiřazen nikomu jinému,   * [[cs:​tech:​attributes:​unstructuredname]] -- unikátní konstantní uživatelský identifikátor,​ který nebude nikdy přiřazen nikomu jinému,
   * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonentitlement]] -- řízení přístupových práv ke službám.   * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonentitlement]] -- řízení přístupových práv ke službám.
 +
 +**Výše uvedené atributy musí mít i testovací účet.**
  
 ===== Cena ===== ===== Cena =====
Last modified:: 2020/01/13 14:34