cs:tech:idp:shibboleth

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:idp:shibboleth [2020/05/12 16:16]
Jan Oppolzer [metadata-providers.xml]
cs:tech:idp:shibboleth [2020/05/12 16:19] (current)
Jan Oppolzer [Shibboleth IdP]
Line 5: Line 5:
 <WRAP important>​ <WRAP important>​
 **Podpora pro Shibboleth IdP řady 3 bude ukončena k 31. 12. 2020. Tento návod se tedy týká již nové řady 4.** **Podpora pro Shibboleth IdP řady 3 bude ukončena k 31. 12. 2020. Tento návod se tedy týká již nové řady 4.**
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP tip>
 +Dne 12. 5. 2020 byl návod rozšířen o úpravy konfiguračního souboru [[#​metadata-providersxml|metadata-providers.xml]] pro využívání primárně AES-GCM šifrování před starým AES-CBC.
 +
 +V případě potíží nebo nejasností se neváhejte obrátit na [[info@eduid.cz]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Last modified:: 2020/05/12 16:19