cs:tech:idp:shibboleth

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:idp:shibboleth [2020/01/15 11:22]
Jan Oppolzer [attribute-resolver.xml] persistentní NameID
cs:tech:idp:shibboleth [2020/01/15 13:54] (current)
Jan Oppolzer [attribute-resolver.xml] překlep
Line 202: Line 202:
 Chcete-li si konfigurační soubor ''/​opt/​shibboleth-idp/​conf/​attribute-resolver.xml''​ nakonfigurovat od začátku a naprosto sami, využijte k tomu soubor ''/​opt/​shibboleth-idp/​conf/​attribute-resolver-ldap.xml'',​ který v sobě zahrnuje i konektor do LDAP serveru. Chcete-li si konfigurační soubor ''/​opt/​shibboleth-idp/​conf/​attribute-resolver.xml''​ nakonfigurovat od začátku a naprosto sami, využijte k tomu soubor ''/​opt/​shibboleth-idp/​conf/​attribute-resolver-ldap.xml'',​ který v sobě zahrnuje i konektor do LDAP serveru.
  
-Doporučuji však usnadnit si práci a vyjít z připraveného souboru na adrese [[https://​www.eduid.cz/​shibboleth-idp/​attribute-resolver.xml]]. [[cs:​tech:​attributes]] naleznete v dokumentaci. Podle tohoto seznamu si ''​attribute-filter.xml''​ upravte.+Doporučuji však usnadnit si práci a vyjít z připraveného souboru na adrese [[https://​www.eduid.cz/​shibboleth-idp/​attribute-resolver.xml]]. [[cs:​tech:​attributes]] naleznete v dokumentaci. Podle tohoto seznamu si ''​attribute-resolver.xml''​ upravte.
  
 <WRAP alert> <WRAP alert>
 **Návod v následujících krocích předpokládá,​ že jste použili připravenou šablonu!** **Návod v následujících krocích předpokládá,​ že jste použili připravenou šablonu!**
  
-Navíc se předpokládá,​ že pro generování persistentního NameID identifikátoru používáte atribut ''​uid''​. Tento SAML atribut nesmí mít v ''​attribute-resolver.xml''​ XML atribut //​dependencyOnly="​true"//,​ jinak nebude pro generování persistentního NameID k dispozici a persistentní NameID se nevygeneruje. **Několik služeb bez persistentního NameID ​nebudou ​fungovat!**+Navíc se předpokládá,​ že pro generování persistentního NameID identifikátoru používáte atribut ''​uid''​. Tento SAML atribut nesmí mít v ''​attribute-resolver.xml''​ XML atribut //​dependencyOnly="​true"//,​ jinak nebude pro generování persistentního NameID k dispozici a persistentní NameID se nevygeneruje. **Několik služeb bez persistentního NameID ​nebude ​fungovat!**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Last modified:: 2020/01/15 11:22