cs:tech:idp:jetty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:idp:jetty [2020/04/02 18:26]
Jan Oppolzer [Knihovny]
cs:tech:idp:jetty [2020/04/03 09:30] (current)
Jan Oppolzer [Knihovny]
Line 274: Line 274:
  
 <WRAP tip> <WRAP tip>
-Zdá se, že //idp.war// u Shibboleth IdP 4.0.0 obsahuje //​commons-dbcp2-2.1.1.jar// a //​commons-pool2-2.4.2.jar//, takže není nutné tyto knihovny ​vkládat ​do externích knihoven ​Jetty. Zatím se mi však nepodařilo dohledat žádné oficiální informace, zda-li budou knihovny v následujících verzích IdP již součástí.+Shibboleth IdP 4.0.0 bez viditelných oznámení — podobně jako řada 3 od verze 3.4.0 — obsahuje //​commons-dbcp2.jar//​ a //​commons-pool2.jar//,​ takže není nutné tyto knihovny ​dodávat ​do Jetty.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Jetty potřebuje pro správnou funkčnost ​tyto ctyři JAR soubory, které je nutné umístit ​do složky s externími knihovnami ''/​usr/​share/​jetty9/​lib/​ext''​+Jetty potřebuje pro správnou funkčnost do složky s externími knihovnami ''/​usr/​share/​jetty9/​lib/​ext'' ​nalinkovat pouze //mariadb-java-client.jar//, ​což je JDBC konektor do databáze ​MariaDB, kam se ukládají persistentní identifikátory uživatelů a souhlasy s uvolněním osobních informací. JDBC pro MariaDB jsme nainstalovali v [[mariadb|předchozím krkou]] instalací balíčku ''​libmariadb-java''​.
- +
-  * commons-dbcp2-2.1.1.jar ([[https://search.maven.org/​remotecontent?​filepath=org/​apache/​commons/​commons-dbcp2/​2.1.1/​commons-dbcp2-2.1.1.jar|JAR ke stažení]],​ [[https://commons.apache.org/​proper/​commons-dbcp/​download_dbcp.cgi|stránka]]) +
-  * commons-pool2-2.4.2.jar ([[https://​search.maven.org/​remotecontent?​filepath=org/​apache/​commons/​commons-pool2/​2.4.2/​commons-pool2-2.4.2.jar|JAR ke stažení]][[https://​commons.apache.org/​proper/​commons-pool/​download_pool.cgi|stránka]]) +
-  * commons-logging-api-1.1.jar ([[https://​search.maven.org/​remotecontent?​filepath=commons-logging/​commons-logging-api/​1.1/​commons-logging-api-1.1.jar|JAR ke stažení]]), +
-  * mariadb-java-client.jar (JDBC ovladač pro MariaDB). +
- +
-Po stažení prvních tří souborů uvedených výše je umístíme na server do adresáře ''/​opt'' ​provedeme instalaci následující sérií příkazů. Čtvrtý soubor vyřešíme následně. +
- +
-=== Apache Commons DBCP & Pool === +
- +
-<code bash> +
-# Přesunutí Apache Commons DBCP2 a Pool2 JAR souborů do Jetty: +
-cd /opt +
-mv commons-dbcp2-2.1.1.jar \ +
-   ​commons-pool2-2.4.2.jar \ +
-   ​commons-logging-api-1.1.jar \ +
-   /​usr/​share/​jetty9/​lib/​ext +
-</​code>​ +
- +
-=== JDBC pro MariaDB === +
- +
-JDBC pro MariaDB jsme nainstalovali v [[mariadb|předchozím krkou]] instalací balíčku ''​libmariadb-java''​, nyní zbývá vytvořit symbolický odkaz v adresáři s externími knihovnami pro Jetty.+
  
 <code bash> <code bash>
Last modified:: 2020/04/03 09:30