cs:tech:eduperson

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:eduperson [2017/02/10 07:02]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:tech:eduperson [2019/08/12 12:55] (current)
jop@cesnet.cz [Seznam atributů]
Line 28: Line 28:
  
 ^ Atribut ​                              ^ Popis ^ ^ Atribut ​                              ^ Popis ^
-| [[eduPersonAffiliation]] ​             | Uživatelská role (student, zaměstnanec,​ ...) | +| [[cs:​tech:​attributes:​eduPersonAffiliation]] ​             | Uživatelská role (student, zaměstnanec,​ ...) | 
-| [[eduPersonEntitlement]] ​             | URI popisující práva k jednotlivým službám | +| [[cs:​tech:​attributes:​eduPersonEntitlement]] ​             | URI popisující práva k jednotlivým službám | 
-| [[eduPersonNickname]] ​                | Přezdívka uživatele | +| [[cs:​tech:​attributes:​eduPersonOrgUnitDN]] ​               | DN (Distinguished Name) organizační jednotky domovské organizace uživatele | 
-| [[eduPersonOrgDN]] ​                   | DN (Distinguished Name) domovské organizace uživatele | +| [[cs:​tech:​attributes:​eduPersonPrincipalName]] ​           | Jednoznačný identifikátor osoby | 
-| [[eduPersonOrgUnitDN]] ​               | DN (Distinguished Name) organizační jednotky domovské organizace uživatele | +| [[cs:​tech:​attributes:​eduPersonScopedAffiliation]] ​       | Uživatelská role v rámci instituce (student@škola,​ zaměstnanec@práce,​ ...) | 
-| [[eduPersonPrimaryAffiliation]] ​      | Primární uživatelská role (student, zaměstnanec,​ ...) | +| [[cs:​tech:​attributes:​eduPersonTargetedID]] ​              | Anonymní uživatelský identifikátor | 
-| [[eduPersonPrimaryOrgUnitDN]] ​        | DN (Distinguished Name) primární organizační jednotky uživatele | +| [[cs:​tech:​attributes:​eduPersonUniqueId]] ​                | Jednoznačný nikdy nerecyklovatelný identifikátor osoby **(vyžadován od 1. 1. 2017)**|
-| [[eduPersonPrincipalName]] ​           | Jednoznačný identifikátor osoby | +
-| [[eduPersonScopedAffiliation]] ​       | Uživatelská role v rámci instituce (student@škola,​ zaměstnanec@práce,​ ...) | +
-| [[eduPersonTargetedID]] ​              | Anonymní uživatelský identifikátor | +
-| [[eduPersonUniqueId]] ​                | Jednoznačný nikdy nerecyklovatelný identifikátor osoby **(vyžadován od 1. 1. 2017)**|+
 ===== Závěr ===== ===== Závěr =====
  
 Schéma //​eduPerson//​ je implementováno jako objektová třída v adresářové struktuře LDAP. To však neznamená, že všechny atributy musí být nutně uloženy v LDAP serveru. Obzvláště u atributů //​eduPersonScopedAffiliation//​ a //​eduPersonPrincipalName//​ se vzhledem k jejich povaze nabízí možnost jejich generování při odpovědi správce identit (IdP) na autorizační dotaz. Je téměř jisté, že výše popsané atributy nebudou v budoucnu postačovat. Již nyní vyžadují některé služby atribut popisující příslušnost osoby k fakultě. Schéma //​eduPerson//​ je implementováno jako objektová třída v adresářové struktuře LDAP. To však neznamená, že všechny atributy musí být nutně uloženy v LDAP serveru. Obzvláště u atributů //​eduPersonScopedAffiliation//​ a //​eduPersonPrincipalName//​ se vzhledem k jejich povaze nabízí možnost jejich generování při odpovědi správce identit (IdP) na autorizační dotaz. Je téměř jisté, že výše popsané atributy nebudou v budoucnu postačovat. Již nyní vyžadují některé služby atribut popisující příslušnost osoby k fakultě.
  
Last modified:: 2019/08/12 12:55