cs:tech:eduperson

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:eduperson [2019/08/12 12:55]
Jan Oppolzer [Seznam atributů]
cs:tech:eduperson [2019/12/10 14:23] (current)
Jan Oppolzer [Poznámka]
Line 7: Line 7:
 ** **
  
-//Jak uživatelům přiřazovat jednotlivé hodnoty atributu „affiliation“ a jejich významy, je popsáno vždy na samostatných stránkách -- [[cs:​tech:​edupersonaffiliation]][[cs:tech:edupersonprimaryaffiliation]] a [[cs:tech:​edupersonscopedaffiliation]].//​+//Jak uživatelům přiřazovat jednotlivé hodnoty atributu „affiliation“ a jejich významy, je popsáno vždy na samostatných stránkách -- [[cs:tech:attributes:​edupersonaffiliation]] ​[[cs:tech:attributes:​edupersonscopedaffiliation]].//​
  
 **Tato pravidla platí od 1. ledna 2016.** **Tato pravidla platí od 1. ledna 2016.**
Last modified:: 2019/08/12 12:55