cs:tech:categories:sirtfi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:categories:sirtfi [2019/01/02 14:43]
Jan Oppolzer
cs:tech:categories:sirtfi [2019/01/02 14:44] (current)
Jan Oppolzer
Line 1: Line 1:
 ====== Sirtfi ====== ====== Sirtfi ======
  
-Security Incident Response Trust Framework for Federated Identity, zkratkou označované jako //Sirtfi//, si klade za cíl koordinovat komunikaci mezi organizacemi za účelem řešení bezpečnostních incidentů v rámci federací identit. Tento bezpečnostní rámec se skládá ze seznamu tvrzení, které o sobě může organizace potvrdit, aby získala označení Sirtfi. Na [[https://​wiki.refeds.org/​display/​SIRTFI/​SIRTFI+Home|SIRTFI ​wiki]] se nachází podrobná dokumentace.+Security Incident Response Trust Framework for Federated Identity, zkratkou označované jako //Sirtfi//, si klade za cíl koordinovat komunikaci mezi organizacemi za účelem řešení bezpečnostních incidentů v rámci federací identit. Tento bezpečnostní rámec se skládá ze seznamu tvrzení, které o sobě může organizace potvrdit, aby získala označení Sirtfi. Na [[https://​wiki.refeds.org/​display/​SIRTFI/​SIRTFI+Home|Sirtfi ​wiki]] se nachází podrobná dokumentace.
  
 Existuje [[https://​e-academy.geant.org/​moodle/​course/​view.php?​id=2|on-line kurz]] vysvětlující,​ jak se může součástí Sirtfi stát poskytovatel identit (IdP) nebo poskytovatel služeb (SP). Existuje [[https://​e-academy.geant.org/​moodle/​course/​view.php?​id=2|on-line kurz]] vysvětlující,​ jak se může součástí Sirtfi stát poskytovatel identit (IdP) nebo poskytovatel služeb (SP).
Last modified:: 2019/01/02 14:44