cs:tech:categories:sirtfi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:tech:categories:sirtfi [2019/01/02 14:41]
Jan Oppolzer
cs:tech:categories:sirtfi [2019/01/02 14:43]
Jan Oppolzer
Line 1: Line 1:
-====== ​SIRTFI ​======+====== ​Sirtfi ​======
  
-Security Incident Response Trust Framework for Federated Identity, zkratkou označované jako //SIRTFI//, si klade za cíl koordinovat komunikaci mezi organizacemi za účelem řešení bezpečnostních incidentů v rámci federací identit. Tento bezpečnostní rámec se skládá ze seznamu tvrzení, které o sobě může organizace potvrdit, aby získala označení Sirtfi. Na [[https://​wiki.refeds.org/​display/​SIRTFI/​SIRTFI+Home|SIRTFI wiki]] se nachází podrobná dokumentace.+Security Incident Response Trust Framework for Federated Identity, zkratkou označované jako //Sirtfi//, si klade za cíl koordinovat komunikaci mezi organizacemi za účelem řešení bezpečnostních incidentů v rámci federací identit. Tento bezpečnostní rámec se skládá ze seznamu tvrzení, které o sobě může organizace potvrdit, aby získala označení Sirtfi. Na [[https://​wiki.refeds.org/​display/​SIRTFI/​SIRTFI+Home|SIRTFI wiki]] se nachází podrobná dokumentace.
  
 Existuje [[https://​e-academy.geant.org/​moodle/​course/​view.php?​id=2|on-line kurz]] vysvětlující,​ jak se může součástí Sirtfi stát poskytovatel identit (IdP) nebo poskytovatel služeb (SP). Existuje [[https://​e-academy.geant.org/​moodle/​course/​view.php?​id=2|on-line kurz]] vysvětlující,​ jak se může součástí Sirtfi stát poskytovatel identit (IdP) nebo poskytovatel služeb (SP).
Last modified:: 2019/01/02 14:44