cs:tech:categories:eduidcz

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:categories:eduidcz [2019/05/30 09:43]
Jan Oppolzer [Příklad označení entity v metadatech] +neuvádět kategorie v metadatech
cs:tech:categories:eduidcz [2020/04/28 09:42] (current)
Jan Oppolzer [Kategorie IdP]
Line 49: Line 49:
 </​columns>​ </​columns>​
  
-Podtržené hodnoty [[cs:tech:eduperson#vyznam_jednotlivych_atributu|eduPersonAffiliation]] označují uživatele, kteří spadají do Reseach & Educaction (R&E) komunity.+Podtržené hodnoty [[cs:tech:attributes:​edupersonaffiliation#vyznam_hodnot|eduPersonAffiliation]] označují uživatele, kteří spadají do Reseach & Educaction (R&E) komunity.
  
 Jako první příklad uvádíme filtr, který výčtem specifikuje uživatele, kteří mají mít k službě přístup. Takto napsaný filtr je sice relativně dlouhý, ale snadno pochopitelný a při zavedení nové kategorie instituce se uživatelé z oné nové instituce ke službám nedostanou dříve, než se o tom správce služby rozhodne. Jako první příklad uvádíme filtr, který výčtem specifikuje uživatele, kteří mají mít k službě přístup. Takto napsaný filtr je sice relativně dlouhý, ale snadno pochopitelný a při zavedení nové kategorie instituce se uživatelé z oné nové instituce ke službám nedostanou dříve, než se o tom správce služby rozhodne.
Last modified:: 2019/05/30 09:43