cs:tech:categories:coco

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:categories:coco [2020/01/09 13:59]
Jan Oppolzer [IdP]
cs:tech:categories:coco [2020/06/02 09:24] (current)
Jan Oppolzer [IdP]
Line 7: Line 7:
   * [[https://​wiki.refeds.org/​display/​CODE/​Code+of+Conduct+for+Service+Providers|Code of Conduct for Service Providers]]   * [[https://​wiki.refeds.org/​display/​CODE/​Code+of+Conduct+for+Service+Providers|Code of Conduct for Service Providers]]
   * [[https://​wiki.refeds.org/​display/​CODE/​SAML+2+Profile+for+the+Data+Protection+Code+of+Conduct|SAML 2 Profile for the Data Protection Code of Conduct]]   * [[https://​wiki.refeds.org/​display/​CODE/​SAML+2+Profile+for+the+Data+Protection+Code+of+Conduct|SAML 2 Profile for the Data Protection Code of Conduct]]
-  * [[https://​wiki.edugain.org/Recipe_for_a_Service_Provider|CoCo Recipe for a Service Provider]]+  * [[https://​wiki.geant.org/display/​eduGAIN/​Recipe+for+a+Service+Provider|Recipe for a Service Provider]]
   * [[https://​wiki.refeds.org/​display/​CODE/​What+attributes+are+relevant+for+a+Service+Provider|What attributes are relevant for a Service Provider]]   * [[https://​wiki.refeds.org/​display/​CODE/​What+attributes+are+relevant+for+a+Service+Provider|What attributes are relevant for a Service Provider]]
-  * [[https://​wiki.geant.org/​display/​eduGAIN/​CoCo+Recipe+for+a+Home+Organisation|CoCo Recipe for a Home Organisation]]+  * [[https://​wiki.geant.org/​display/​eduGAIN/​Recipe+for+a+Home+Organisation|Recipe for a Home Organisation]]
   * [[https://​wiki.refeds.org/​display/​CODE/​Data+protection+good+practice+for+Home+Organisations|Data protection good practice for Home Organisations]]   * [[https://​wiki.refeds.org/​display/​CODE/​Data+protection+good+practice+for+Home+Organisations|Data protection good practice for Home Organisations]]
  
Line 32: Line 32:
 //Jste-li správcem SP, tato část je určena pro Vás.// //Jste-li správcem SP, tato část je určena pro Vás.//
  
-Začít byste měli určitě prostudováním [[https://​wiki.geant.org/​display/​eduGAIN/​CoCo+Recipe+for+a+Service+Provider|CoCo Recipe for a Service Provider]] a [[https://​wiki.refeds.org/​display/​CODE/​What+attributes+are+relevant+for+a+Service+Provider|What attributes are relevant for a Service Provider]].+Začít byste měli určitě prostudováním [[https://​wiki.geant.org/​display/​eduGAIN/​Recipe+for+a+Service+Provider|Recipe for a Service Provider]] a [[https://​wiki.refeds.org/​display/​CODE/​What+attributes+are+relevant+for+a+Service+Provider|What attributes are relevant for a Service Provider]].
  
 Metadata musí obsahovat: Metadata musí obsahovat:
Line 118: Line 118:
 //Jste-li správcem IdP, tato část je určena pro Vás.// //Jste-li správcem IdP, tato část je určena pro Vás.//
  
-Začít byste měli určitě prostudováním [[https://​wiki.geant.org/​display/​eduGAIN/​CoCo+Recipe+for+a+Home+Organisation|CoCo Recipe for a Home Organisation]] a [[https://​wiki.refeds.org/​display/​CODE/​Data+protection+good+practice+for+Home+Organisations|Data protection good practice for Home Organisations]].+Začít byste měli určitě prostudováním [[https://​wiki.geant.org/​display/​eduGAIN/​Recipe+for+a+Home+Organisation|Recipe for a Home Organisation]] a [[https://​wiki.refeds.org/​display/​CODE/​Data+protection+good+practice+for+Home+Organisations|Data protection good practice for Home Organisations]].
  
 Metadata musí obsahovat element ''​EntityAttributes''​ s odpovídajícím obsahem vyjadřují podporu pro CoCo a tedy že odpovídajícím službám budou uvolňovat atributy. Metadata musí obsahovat element ''​EntityAttributes''​ s odpovídajícím obsahem vyjadřují podporu pro CoCo a tedy že odpovídajícím službám budou uvolňovat atributy.
Line 146: Line 146:
 <code xml> <code xml>
 <!-- Code of Conduct --> <!-- Code of Conduct -->
-<​AttributeFilterPolicy id="CoCo">+<​AttributeFilterPolicy id="coco">
  
     <​PolicyRequirementRule     <​PolicyRequirementRule
Line 178: Line 178:
             <Rule xsi:​type="​AttributeInMetadata"​ onlyIfRequired="​true"​ />             <Rule xsi:​type="​AttributeInMetadata"​ onlyIfRequired="​true"​ />
             <Rule xsi:​type="​OR">​             <Rule xsi:​type="​OR">​
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​affiliate" ​      ignoreCase="true" /> +                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​affiliate" ​      caseSensitive="false" /> 
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​alum" ​           ​ignoreCase="true" /> +                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​alum" ​           ​caseSensitive="false" /> 
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​employee" ​       ​ignoreCase="true" /> +                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​employee" ​       ​caseSensitive="false" /> 
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​faculty" ​        ignoreCase="true" /> +                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​faculty" ​        caseSensitive="false" /> 
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​library-walk-in" ​ignoreCase="true" />                 +                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​library-walk-in" ​caseSensitive="false" />                 
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​member" ​         ​ignoreCase="true" /> +                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​member" ​         ​caseSensitive="false" /> 
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​staff" ​          ignoreCase="true" /> +                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​staff" ​          caseSensitive="false" /> 
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​student" ​        ignoreCase="true" />+                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​student" ​        caseSensitive="false" />
             </​Rule>​             </​Rule>​
         </​PermitValueRule>​         </​PermitValueRule>​
Line 195: Line 195:
             <Rule xsi:​type="​AttributeInMetadata"​ onlyIfRequired="​true"​ />             <Rule xsi:​type="​AttributeInMetadata"​ onlyIfRequired="​true"​ />
             <Rule xsi:​type="​OR">​             <Rule xsi:​type="​OR">​
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​affiliate" ​      ignoreCase="true" /> +                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​affiliate" ​      caseSensitive="false" /> 
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​alum" ​           ​ignoreCase="true" /> +                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​alum" ​           ​caseSensitive="false" /> 
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​employee" ​       ​ignoreCase="true" /> +                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​employee" ​       ​caseSensitive="false" /> 
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​faculty" ​        ignoreCase="true" /> +                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​faculty" ​        caseSensitive="false" /> 
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​library-walk-in" ​ignoreCase="true" />                 +                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​library-walk-in" ​caseSensitive="false" />                 
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​member" ​         ​ignoreCase="true" /> +                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​member" ​         ​caseSensitive="false" /> 
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​staff" ​          ignoreCase="true" /> +                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​staff" ​          caseSensitive="false" /> 
-                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​student" ​        ignoreCase="true" />+                <Rule xsi:​type="​Value"​ value="​student" ​        caseSensitive="false" />
             </​Rule>​             </​Rule>​
         </​PermitValueRule>​         </​PermitValueRule>​
Last modified:: 2020/01/09 13:59