cs:tech:categories:coco

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:categories:coco [2019/01/11 09:57]
Jan Oppolzer [IdP]
cs:tech:categories:coco [2019/03/29 13:34]
Jan Oppolzer [IdP] oprava uvozovek
Line 55: Line 55:
  
   * Element ''​EntityAttributes''​ s odpovídajícím obsahem značící, že služba vyhovuje s pravidly CoCo.   * Element ''​EntityAttributes''​ s odpovídajícím obsahem značící, že služba vyhovuje s pravidly CoCo.
 +
 +Příklad metadata pro službu, která vyžaduje atributy //​displayName//,​ //​eduPersonPrincipalName//​ a //mail// je zde:
  
 <code xml> <code xml>
Line 126: Line 128:
     <​EntityAttributes xmlns="​urn:​oasis:​names:​tc:​SAML:​metadata:​attribute">​     <​EntityAttributes xmlns="​urn:​oasis:​names:​tc:​SAML:​metadata:​attribute">​
  
-      <​Attribute xmlns="​urn:​oasis:​names:​tc:​SAML:​2.0:​assertion+      <​Attribute xmlns="​urn:​oasis:​names:​tc:​SAML:​2.0:​assertion"
         Name="​http://​macedir.org/​entity-category-support"​         Name="​http://​macedir.org/​entity-category-support"​
         NameFormat="​urn:​oasis:​names:​tc:​SAML:​2.0:​attrname-format:​uri">​         NameFormat="​urn:​oasis:​names:​tc:​SAML:​2.0:​attrname-format:​uri">​
Last modified:: 2019/03/29 13:34