cs:tech:categories:coco

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:tech:categories:coco [2019/01/11 09:57]
Jan Oppolzer [IdP]
cs:tech:categories:coco [2019/01/11 09:58]
Jan Oppolzer [SP]
Line 55: Line 55:
  
   * Element ''​EntityAttributes''​ s odpovídajícím obsahem značící, že služba vyhovuje s pravidly CoCo.   * Element ''​EntityAttributes''​ s odpovídajícím obsahem značící, že služba vyhovuje s pravidly CoCo.
 +
 +Příklad metadata pro službu, která vyžaduje atributy //​displayName//,​ //​eduPersonPrincipalName//​ a //mail// je zde:
  
 <code xml> <code xml>
Last modified:: 2020/06/02 09:24