cs:tech:categories:coco

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:tech:categories:coco [2019/01/09 17:55]
Jan Oppolzer [SP] oprava uvozovek
cs:tech:categories:coco [2019/01/11 09:58]
Jan Oppolzer [SP]
Line 55: Line 55:
  
   * Element ''​EntityAttributes''​ s odpovídajícím obsahem značící, že služba vyhovuje s pravidly CoCo.   * Element ''​EntityAttributes''​ s odpovídajícím obsahem značící, že služba vyhovuje s pravidly CoCo.
 +
 +Příklad metadata pro službu, která vyžaduje atributy //​displayName//,​ //​eduPersonPrincipalName//​ a //mail// je zde:
  
 <code xml> <code xml>
Line 140: Line 142:
 </​code>​ </​code>​
  
-Zároveň je potřeba upravit politiku uvolňování atributů v konfiguračním souboru ''​conf/​attribute-filter.xml''​, kam je potřeba přidat níže uvedená pravidla, aby služby z kategorie CoCo dostávaly správně atributy.+Zároveň je potřeba upravit politiku uvolňování atributů v konfiguračním souboru ''​conf/​attribute-filter.xml'',​ aby služby z kategorie CoCo dostávaly správně atributy. ​Příklad uvolňování atributů pro IdP je zde:
  
 <code xml> <code xml>
Last modified:: 2020/06/02 09:24