cs:tech:attributes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:attributes [2020/03/24 15:03]
Jan Oppolzer [Doporučené atributy]
cs:tech:attributes [2020/03/24 15:08] (current)
Jan Oppolzer [Doporučení]
Line 68: Line 68:
    
 Pro autorizaci je vhodné používat zejména atribut //​eduPersonScopedAffiliation//,​ který vystihuje ​ Pro autorizaci je vhodné používat zejména atribut //​eduPersonScopedAffiliation//,​ který vystihuje ​
-vztah uživatele k organizaci, např. ​memberexample.org. Naopak je nevhodné používat k +vztah uživatele k organizaci, např. ​''​member@example.org''​. Naopak je nevhodné používat k 
 autorizaci identifikaci IdP.  autorizaci identifikaci IdP. 
  
Line 85: Line 85:
 zajištuje na jedné straně soukromí (není znám jeho login a tedy identifikace) a současně je pro konkrétní ​ zajištuje na jedné straně soukromí (není znám jeho login a tedy identifikace) a současně je pro konkrétní ​
 SP vždy stejně identifikován a SP tak může poskytovat službu uchovávání dat, ať už skutečných dat uživatele ​ SP vždy stejně identifikován a SP tak může poskytovat službu uchovávání dat, ať už skutečných dat uživatele ​
-anebo jen nějaké jeho nastavení. Nezbytná implementace není, u řady služeb bude ale vyžadováno uvolňování ​EPPN.+anebo jen nějaké jeho nastavení. Nezbytná implementace není, u řady služeb bude ale vyžadováno uvolňování ​//​eduPersonPrincipalName//​ nebo //​eduPersonUniqueId//​. 
Last modified:: 2020/03/24 15:08