cs:tech:attributes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:attributes [2019/08/12 12:59]
Jan Oppolzer
cs:tech:attributes [2020/01/07 07:57] (current)
Jan Oppolzer
Line 1: Line 1:
-====== ​Použití atributů pro federaci eduID.cz ​======+====== ​Atributy ​======
  
 Názvy atributů využívaných u IdP a SP se liší od názvů použitých v SAML komunikaci. Znamená to, že na každé straně je potřeba definovat vhodné mapovaní. Toto rozdělení zvyšuje interoperabilitu různých součástí federace, které můžou mít rozdílné názvy pro stejné atributy. Názvy atributů využívaných u IdP a SP se liší od názvů použitých v SAML komunikaci. Znamená to, že na každé straně je potřeba definovat vhodné mapovaní. Toto rozdělení zvyšuje interoperabilitu různých součástí federace, které můžou mít rozdílné názvy pro stejné atributy.
Line 10: Line 10:
  
 Podrobné informace o konvencích v pojmenovávání atributů najdete na [[https://​wiki.shibboleth.net/​confluence/​display/​SHIB2/​SAMLAttributeNaming|Shibboleth Wiki]]. Podrobné informace o konvencích v pojmenovávání atributů najdete na [[https://​wiki.shibboleth.net/​confluence/​display/​SHIB2/​SAMLAttributeNaming|Shibboleth Wiki]].
- 
- 
  
 ===== Povinné atributy ===== ===== Povinné atributy =====
Line 31: Line 29:
   * **[[cs:​tech:​attributes:​edupersontargetedid]]**   * **[[cs:​tech:​attributes:​edupersontargetedid]]**
     * //​Definice://​ persistentní náhodně vygenerovaný řetězec nenesoucí žádnou informaci o osobě     * //​Definice://​ persistentní náhodně vygenerovaný řetězec nenesoucí žádnou informaci o osobě
-    * //​Příklad://​ DMSjKwRge9YmZlc3leBnl0npqBs=+    * //​Příklad:// ​<​nowiki>​https://​idp.example.org/​idp/​shibboleth!https://​sp.example.org/​shibboleth!DMSjKwRge9YmZlc3leBnl0npqBs=</​nowiki>​
  
   * **[[cs:​tech:​attributes:​edupersonuniqueid]]**   * **[[cs:​tech:​attributes:​edupersonuniqueid]]**
Last modified:: 2019/08/12 12:59