cs:tech:attributes:uid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:attributes:uid [2016/10/26 10:33]
Jan Oppolzer [Poznámka]
cs:tech:attributes:uid [2017/02/10 07:02] (current)
Line 16: Line 16:
 ===== Poznámka ===== ===== Poznámka =====
  
-Hodnota tohoto atributu slouží pro generování [[edupersonprincipalname]] (uid + "​scope",​ satecek@organizace.cz).+Hodnota tohoto atributu slouží ​především ​pro generování [[edupersonprincipalname]] (uid + "​scope", ​např. ​satecek@organizace.cz), ale na službách ve federaci eduID.cz anebo interfederaci eduGAIN se pravděpodobně nikde nevyužívá.
  
Last modified:: 2017/02/10 07:02