cs:tech:attributes:telephonenumber

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:tech:attributes:telephonenumber [2017/02/10 07:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== telephoneNumber ======
 +
 +===== Definice =====
 +
 +Telefonní číslo uživatele. Je důležité zejména pro rychlé kontaktování správců organizací v případě potíží. Tento atribut je nepovinný.
 +
 +===== Kódování =====
 +
 +  * SAML1: urn:​mace:​dir:​attribute-def:​telephoneNumber
 +  * SAML2: urn:​oid:​2.5.4.20
 +
 +===== Příklad =====
 +
 ++420123456789
  
Last modified:: 2017/02/10 07:02