cs:tech:attributes:subjectid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:attributes:subjectid [2020/02/11 13:48]
Jan Oppolzer [Poznámka]
cs:tech:attributes:subjectid [2020/02/12 12:52] (current)
Jan Oppolzer [Poznámka]
Line 41: Line 41:
 </​AttributeDefinition>​ </​AttributeDefinition>​
 </​code>​ </​code>​
 +
 +FIXME: Pro zjednodušení implementace na IdP, ale i využití na SP, by šlo atribut generovat jako "​unstructuredName"​@scope,​ bez hashování atd. Nicméně hash by byl lepší — ten atribut by se vůbec neměl zobrazovat uživatelům v uApprove a neměl by být hezký, aby to nesvádělo k jeho zobrazování + bude pak netransparentní a nepůjde tedy poznat, kdo to je.
  
Last modified:: 2020/02/12 12:52