cs:tech:attributes:pairwiseid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:attributes:pairwiseid [2020/02/12 12:50]
Jan Oppolzer [Poznámka]
cs:tech:attributes:pairwiseid [2020/03/27 10:36] (current)
Jan Oppolzer [Poznámka]
Line 27: Line 27:
 Hodnotu doporučuji získat jako pro současný atribut [[edupersontargetedid]] / SAML 2.0 persistentní NameID. Pokud jste hodnoty ukládali do databáze (měli jste to tak dělat, protože nyní nebudete mít problémy), můžete snadno migrovat na BASE32 enkódování i jiný algoritmus. Nejprve se v databázi zjistí, jestli identifikátor existuje. Pokud ano, použije se. Pokud ne, vygeneruje se nový, uloží se do databáze a pak se použije. Hodnotu doporučuji získat jako pro současný atribut [[edupersontargetedid]] / SAML 2.0 persistentní NameID. Pokud jste hodnoty ukládali do databáze (měli jste to tak dělat, protože nyní nebudete mít problémy), můžete snadno migrovat na BASE32 enkódování i jiný algoritmus. Nejprve se v databázi zjistí, jestli identifikátor existuje. Pokud ano, použije se. Pokud ne, vygeneruje se nový, uloží se do databáze a pak se použije.
  
-Hodnoty //salt//, //​algorithm//,​ //​encoding//​ a "​zdrojový atribut"​ v elementu ''<​DataConnector>''​ se berou z //​conf/​saml-nameid.properties//​.+Hodnoty //salt//, //​algorithm//,​ //​encoding//​ a "​zdrojový atribut"​ v elementu ''<​DataConnector>''​ se berou z //​conf/​saml-nameid.properties//​. ​FIXME: sůl je v //​secrets.properties//​
  
 <code xml> <code xml>
Last modified:: 2020/02/12 12:50