cs:tech:attributes:mail

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:attributes:mail [2020/03/24 13:50]
Jan Oppolzer [Definice]
cs:tech:attributes:mail [2020/03/24 14:07]
Jan Oppolzer [Definice]
Line 3: Line 3:
 ===== Definice ===== ===== Definice =====
  
-**V souladu s [[:​cs:​policy|politikou]] federace ověřená adresa** elektronické pošty uživatele.+V souladu s [[:​cs:​policy|politikou]] federace ​**ověřená adresa** elektronické pošty uživatele. **Organizace ručí za** její **správnost** a za to, že patří danému uživateli.
  
-<WRAP center important ​80%+ 
-  * Adresa **musí být ověřena**. +<WRAP center important>​ 
-  * Silně ​DOPORUČUJEME, aby v atributu byla uvedena ​pouze jedna jediná ​e-mailová ​adresa.+  * Adresa **MUSÍ být ověřena**. 
 +  * DOPORUČUJEME ​používat ​pouze jednu jedinou ​e-mailovou ​adresa
 +  * DOPORUČUJEME používat adresu, na kterou organizace uživateli sama píše.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Last modified:: 2020/03/24 14:07