cs:tech:attributes:mail

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:tech:attributes:mail [2019/08/12 12:57]
Jan Oppolzer [Příklad]
cs:tech:attributes:mail [2020/03/24 14:07]
Jan Oppolzer [Definice]
Line 3: Line 3:
 ===== Definice ===== ===== Definice =====
  
-Adresa ​elektronické pošty uživatele.+V souladu s [[:​cs:​policy|politikou]] federace **ověřená adresa** ​elektronické pošty uživatele. ​**Organizace ručí za** její **správnost** a za to, že patří danému uživateli. 
 + 
 + 
 +<WRAP center important 80%> 
 +  * Adresa **MUSÍ být ověřena**. 
 +  * DOPORUČUJEME používat pouze jednu jedinou e-mailovou adresa. 
 +  * DOPORUČUJEME používat adresu, na kterou organizace uživateli sama píše. 
 +</​WRAP>​
  
 ===== Kódování ===== ===== Kódování =====
Last modified:: 2020/03/24 14:07