cs:tech:attributes:mail

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:attributes:mail [2017/02/10 07:02]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:tech:attributes:mail [2020/03/24 14:07]
Jan Oppolzer [Definice]
Line 3: Line 3:
 ===== Definice ===== ===== Definice =====
  
-Adresa ​elektronické pošty uživatele.+V souladu s [[:​cs:​policy|politikou]] federace **ověřená adresa** ​elektronické pošty uživatele. ​**Organizace ručí za** její **správnost** a za to, že patří danému uživateli. 
 + 
 + 
 +<WRAP center important>​ 
 +  * Adresa **MUSÍ být ověřena**. 
 +  * DOPORUČUJEME používat pouze jednu jedinou e-mailovou adresa. 
 +  * DOPORUČUJEME používat adresu, na kterou organizace uživateli sama píše. 
 +</​WRAP>​
  
 ===== Kódování ===== ===== Kódování =====
Line 12: Line 19:
 ===== Příklad ===== ===== Příklad =====
  
-krystof.satecek@organizace.cz +krystof.satecek@example.org
Last modified:: 2020/03/24 14:07