cs:tech:attributes:givenname

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cs:tech:attributes:givenname [2016/09/09 13:26]
Jan Oppolzer created
cs:tech:attributes:givenname [2017/02/10 07:02] (current)
Line 5: Line 5:
 Celé křestní jméno (případně všechna křestní jména) včetně diakritiky. Celé křestní jméno (případně všechna křestní jména) včetně diakritiky.
  
-===== Kódování ​atributu ​=====+===== Kódování =====
  
   * SAML1: urn:​mace:​dir:​attribute-def:​givenName   * SAML1: urn:​mace:​dir:​attribute-def:​givenName
Last modified:: 2017/02/10 07:02