cs:tech:attributes:eduroamuid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:tech:attributes:eduroamuid [2018/05/31 13:56]
Jan Oppolzer created
cs:tech:attributes:eduroamuid [2018/05/31 14:12] (current)
Jan Oppolzer
Line 1: Line 1:
 ====== eduroamUID ====== ====== eduroamUID ======
  
-[[https://​www.eduroam.cz/​attributes/​eduroamuid]]+===== Definice ===== 
 + 
 +Uživatelská identita v rámci bezdrátové sítě ''​eduroam''​ ve formátu //​uživatel@doména//​. 
 + 
 +===== Kódování ===== 
 + 
 +  * SAML1: ''<​nowiki>​http://​eduroam.cz/​attributes/​eduroamUID</​nowiki>''​ 
 +  * SAML2: ''<​nowiki>​http://​eduroam.cz/​attributes/​eduroamUID</​nowiki>''​ 
 + 
 +===== Implementace ===== 
 + 
 +Atribut ''​eduroamUID''​ by měl být složen z [[uid|uživatelského jména (uid)]] a domény organizace (//​idp.scope//​ v rámci Shibboleth IdP), čili např. takto: 
 + 
 +<code xml> 
 +<​AttributeDefinition id="​eduroamUID"​ xsi:​type="​ScriptedAttribute">​ 
 +    <​Dependency ref="​uid"​ /> 
 +    <​AttributeEncoder xsi:​type="​SAML1String"​ name="​http://​eduroam.cz/​attributes/​eduroamUID"​ /> 
 +    <​AttributeEncoder xsi:​type="​SAML2String"​ name="​http://​eduroam.cz/​attributes/​eduroamUID"​ friendlyName="​eduroamUID"​ /> 
 +    <​Script>​ 
 +    <​![CDATA[ 
 + 
 +    if(typeof uid != "​undefined"​ && uid != null) { 
 +        eduroamUID.addValue(uid.getValues().get(0) + "​@%{idp.scope}"​);​ 
 +    } 
 + 
 +    ]]> 
 +    </​Script>​ 
 +</​AttributeDefinition>​ 
 +</​code>​ 
 + 
 +===== Příklad ===== 
 + 
 +satecek@organizace.cz 
 + 
 +===== Poznámka ===== 
 + 
 +Další informace naleznete na webu eduroamu: ​[[https://​www.eduroam.cz/​attributes/​eduroamuid]]
  
Last modified:: 2018/05/31 14:12