cs:tech:attributes:edupersonuniqueid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:tech:attributes:edupersonuniqueid [2019/08/12 12:57]
Jan Oppolzer [Příklad]
cs:tech:attributes:edupersonuniqueid [2020/03/30 14:40]
Jan Oppolzer [Definice]
Line 12: Line 12:
 **Jednoznačný,​ dlouhotrvající,​ neměnný a __nikdy nerecyklovatelný__ identifikátor** osoby v rámci federace. Použitelný jako hlavní identifikátor nebo jako unikátní externí klíč. **Jednoznačný,​ dlouhotrvající,​ neměnný a __nikdy nerecyklovatelný__ identifikátor** osoby v rámci federace. Použitelný jako hlavní identifikátor nebo jako unikátní externí klíč.
  
-Má tvar "​identifikátor@doména"​. Doménou se rozumí administrativní doména domovské organizace osoby. Znak "​@"​ tvoří oddělovač dvou částí identifikátoru. Část vlevo od oddělovače tvoří identifikátor v rámci domény, pravá část potom označuje doménu.+Má tvar "​identifikátor@doména"​. Doménou se rozumí administrativní doména domovské organizace osoby. Znak "​@"​ tvoří oddělovač dvou částí identifikátoru. Část vlevo od oddělovače tvoří identifikátor v rámci domény, pravá část potom označuje doménu. ​//Jedná se tedy o atribut, který smí mít pouze jednu hodnotu!//
  
 Podrobné [[http://​software.internet2.edu/​eduperson/​internet2-mace-dir-eduperson-201602.html#​eduPersonUniqueId|informace]] na stránkách komunity [[http://​www.internet2.edu/​|Internet2]]. Podrobné [[http://​software.internet2.edu/​eduperson/​internet2-mace-dir-eduperson-201602.html#​eduPersonUniqueId|informace]] na stránkách komunity [[http://​www.internet2.edu/​|Internet2]].
Line 95: Line 95:
 ===== Poznámka ===== ===== Poznámka =====
  
-Tento identifikátor slouží jako //lepší// náhrada za atribut [[cs:​tech:​edupersonprincipalname]],​ který je sice jednoznačný v rámci federace, ale může (i když to **nedoporučujeme**) dojít k jeho recyklování a to zejména u organizací s velkým počtem uživatelů a jejich fluktuací (např. univerzity).+Tento identifikátor slouží jako //lepší// náhrada za atribut [[cs:tech:attributes:​edupersonprincipalname]],​ který je sice jednoznačný v rámci federace, ale může (i když to **nedoporučujeme**) dojít k jeho recyklování a to zejména u organizací s velkým počtem uživatelů a jejich fluktuací (např. univerzity).
  
Last modified:: 2020/04/15 16:25