cs:tech:attributes:edupersonuniqueid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:tech:attributes:edupersonuniqueid [2019/08/12 12:57]
Jan Oppolzer [Příklad]
cs:tech:attributes:edupersonuniqueid [2019/08/12 12:57]
Jan Oppolzer [Poznámka]
Line 95: Line 95:
 ===== Poznámka ===== ===== Poznámka =====
  
-Tento identifikátor slouží jako //lepší// náhrada za atribut [[cs:​tech:​edupersonprincipalname]],​ který je sice jednoznačný v rámci federace, ale může (i když to **nedoporučujeme**) dojít k jeho recyklování a to zejména u organizací s velkým počtem uživatelů a jejich fluktuací (např. univerzity).+Tento identifikátor slouží jako //lepší// náhrada za atribut [[cs:tech:attributes:​edupersonprincipalname]],​ který je sice jednoznačný v rámci federace, ale může (i když to **nedoporučujeme**) dojít k jeho recyklování a to zejména u organizací s velkým počtem uživatelů a jejich fluktuací (např. univerzity).
  
Last modified:: 2019/08/12 12:57