cs:tech:attributes:edupersonuniqueid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:tech:attributes:edupersonuniqueid [2019/08/12 12:57]
Jan Oppolzer [Příklad]
cs:tech:attributes:edupersonuniqueid [2019/08/12 12:57]
Jan Oppolzer [Poznámka]
Line 95: Line 95:
 ===== Poznámka ===== ===== Poznámka =====
  
-Tento identifikátor slouží jako //lepší// náhrada za atribut [[cs:​tech:​edupersonprincipalname]],​ který je sice jednoznačný v rámci federace, ale může (i když to **nedoporučujeme**) dojít k jeho recyklování a to zejména u organizací s velkým počtem uživatelů a jejich fluktuací (např. univerzity).+Tento identifikátor slouží jako //lepší// náhrada za atribut [[cs:tech:attributes:​edupersonprincipalname]],​ který je sice jednoznačný v rámci federace, ale může (i když to **nedoporučujeme**) dojít k jeho recyklování a to zejména u organizací s velkým počtem uživatelů a jejich fluktuací (např. univerzity).
  
Last modified:: 2020/04/15 16:25