cs:tech:attributes:edupersonuniqueid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:tech:attributes:edupersonuniqueid [2017/02/10 07:02]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:tech:attributes:edupersonuniqueid [2019/08/12 12:57]
Jan Oppolzer [Poznámka]
Line 22: Line 22:
 ===== Příklad ===== ===== Příklad =====
  
-89645@organizace.cz +89645@example.org
 ===== Implementace ===== ===== Implementace =====
  
Line 96: Line 95:
 ===== Poznámka ===== ===== Poznámka =====
  
-Tento identifikátor slouží jako //lepší// náhrada za atribut [[cs:​tech:​edupersonprincipalname]],​ který je sice jednoznačný v rámci federace, ale může (i když to **nedoporučujeme**) dojít k jeho recyklování a to zejména u organizací s velkým počtem uživatelů a jejich fluktuací (např. univerzity).+Tento identifikátor slouží jako //lepší// náhrada za atribut [[cs:tech:attributes:​edupersonprincipalname]],​ který je sice jednoznačný v rámci federace, ale může (i když to **nedoporučujeme**) dojít k jeho recyklování a to zejména u organizací s velkým počtem uživatelů a jejich fluktuací (např. univerzity).
  
Last modified:: 2020/04/15 16:25