cs:tech:attributes:displayname

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:attributes:displayname [2017/01/07 10:03]
Jan Oppolzer [Definice]
cs:tech:attributes:displayname [2017/02/10 07:02] (current)
Line 14: Line 14:
 ===== Implementace ===== ===== Implementace =====
  
-Atribut může (a ve většině případů je to asi vhodné) být implementován jako kombinace křestního jména ([[givenname]]) a příjmení ([[sn]])+Atribut může (a ve většině případů je to asi vhodné) být implementován jako kombinace křestního jména (''​givenname''​) a příjmení (''​sn''​).
- +
-FIXME: Návod pro displayName jako pro cn v Tipech pro Shibboleth IdP.+
  
 +Atribut ''​displayName''​ můžete implementovat podobně jako atribut ''​cn'',​ k němuž najdete [[:​cs:​tech:​idp:​shibboleth:​tips#​slozeni_atributu_cn_z_givenname_a_sn|dokumentaci]] v [[:​cs:​tech:​idp:​shibboleth:​tips|tipech pro Shibboleth IdP]].
 ===== Příklad ===== ===== Příklad =====
  
 Kryštof Šáteček Kryštof Šáteček
  
Last modified:: 2017/02/10 07:02