cs:tech:attributes:displayname

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:attributes:displayname [2017/02/10 07:02]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:tech:attributes:displayname [2020/05/13 19:09] (current)
Jan Oppolzer [Implementace]
Line 3: Line 3:
 ===== Definice ===== ===== Definice =====
  
-Jméno uživatele, které se má objevit ​v aplikacích ​jako seznam ​uživatelů. Dle RFC2798 se jedná o "​preferované jméno osoby zobrazené v seznamech"​.+Jméno uživatele, které se má zobrazit ​v aplikacích ​např. v seznamu ​uživatelů. Dle RFC2798 se jedná o "​preferované jméno osoby zobrazené v seznamech"​.
  
 //Narozdíl od atributu [[cn]] se jedná o jednohodnotový (single-value) atribut a musí mít tedy pouze jednu hodnotu!// //Narozdíl od atributu [[cn]] se jedná o jednohodnotový (single-value) atribut a musí mít tedy pouze jednu hodnotu!//
Line 16: Line 16:
 Atribut může (a ve většině případů je to asi vhodné) být implementován jako kombinace křestního jména (''​givenname''​) a příjmení (''​sn''​). Atribut může (a ve většině případů je to asi vhodné) být implementován jako kombinace křestního jména (''​givenname''​) a příjmení (''​sn''​).
  
-Atribut ''​displayName''​ můžete implementovat podobně jako atribut ''​cn'',​ k němuž najdete [[:​cs:​tech:​idp:​shibboleth:​tips#​slozeni_atributu_cn_z_givenname_a_sn|dokumentaci]] v [[:​cs:​tech:​idp:​shibboleth:​tips|tipech pro Shibboleth IdP]].+Atribut ''​displayName''​ můžete implementovat podobně jako atribut ''​cn'',​ k němuž najdete [[:​cs:​tech:​idp:​shibboleth:​advanced#​slozeni_atributu_cn_z_givenname_a_sn|dokumentaci]] v [[:​cs:​tech:​idp:​shibboleth:​advanced|tipech pro Shibboleth IdP]].
 ===== Příklad ===== ===== Příklad =====
  
 Kryštof Šáteček Kryštof Šáteček
  
Last modified:: 2017/02/10 07:02