cs:tech:attributes:cn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:attributes:cn [2020/01/16 12:25]
Jan Oppolzer [Implementace] oprava URL
cs:tech:attributes:cn [2020/03/24 15:11] (current)
Jan Oppolzer [Definice]
Line 3: Line 3:
 ===== Definice ===== ===== Definice =====
  
-Celé jméno včetně diakritiky ​bez akademických titulů v pořadí křestní jméno (jména) a příjmení.+Celé jméno včetně diakritiky ​(bez akademických titulů!) v pořadí křestní jméno (jména) a příjmení.
  
-//Narozdíl od atributu [[displayname]] se jedná o vícehodnotový (multi-value) atribut a může mít tedy více hodnot.//+//Narozdíl od atributu [[displayname]] se jedná o vícehodnotový (multi-value) atribut a může mít tedy více hodnot, i když to důrazně NEDOPORUČUJEME.//
  
 ===== Kódování ===== ===== Kódování =====
Last modified:: 2020/01/16 12:25