cs:tech:attributes:cn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:tech:attributes:cn [2017/02/10 07:02]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:tech:attributes:cn [2020/03/24 15:11] (current)
Jan Oppolzer [Definice]
Line 3: Line 3:
 ===== Definice ===== ===== Definice =====
  
-Celé jméno včetně diakritiky ​bez akademických titulů v pořadí křestní jméno (jména) a příjmení.+Celé jméno včetně diakritiky ​(bez akademických titulů!) v pořadí křestní jméno (jména) a příjmení.
  
-//Narozdíl od atributu [[displayname]] se jedná o vícehodnotový (multi-value) atribut a může mít tedy více hodnot.//+//Narozdíl od atributu [[displayname]] se jedná o vícehodnotový (multi-value) atribut a může mít tedy více hodnot, i když to důrazně NEDOPORUČUJEME.//
  
 ===== Kódování ===== ===== Kódování =====
Line 14: Line 14:
 ===== Implementace ===== ===== Implementace =====
  
-Popis implementace atributu ''​cn''​ najdete v [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​tips#​slozeni_atributu_cn_z_givenname_a_sn|tipech]] pro Shibboleth IdP.+Popis implementace atributu ''​cn''​ najdete v [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​advanced#​slozeni_atributu_cn_z_givenname_a_sn|tipech]] pro Shibboleth IdP.
  
 ===== Příklad ===== ===== Příklad =====
Last modified:: 2017/02/10 07:02