cs:tech:attributes:authmail

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:tech:attributes:authmail [2017/02/10 07:02]
127.0.0.1 external edit
cs:tech:attributes:authmail [2018/01/04 13:28]
Jan Oppolzer Odstranění oblých rohů
Line 5: Line 5:
 Emailové adresy poskytnuté službě TCS musí být **ověřeny**! Organizace ručí za jejich správnost a za to, že patří danému uživateli. Emailové adresy poskytnuté službě TCS musí být **ověřeny**! Organizace ručí za jejich správnost a za to, že patří danému uživateli.
  
-<box 90% round red|**Pozor!**>​+<box 90% red|**Pozor!**>​
 Jestliže vaše organizace umožňuje uživatelům,​ aby si v systému IdP sami nastavovali emailové adresy, musíte zajistit, aby pro služby TCS byly uvolněny pouze adresy ověřené. Jestliže vaše organizace umožňuje uživatelům,​ aby si v systému IdP sami nastavovali emailové adresy, musíte zajistit, aby pro služby TCS byly uvolněny pouze adresy ověřené.
 </​box>​ </​box>​
Line 19: Line 19:
 ===== Poznámka ===== ===== Poznámka =====
  
-<box 90% round blue|**authMail a mail**>+<box 90% blue|**authMail a mail**>
 Pokud vaše IdP používá pouze ověřené emaily, posílejte v tomto atritubu tytéž hodnoty, které do eduID.cz posíláte v atributu [[cs:​tech:​attributes:​mail]]. Pokud vaše IdP používá pouze ověřené emaily, posílejte v tomto atritubu tytéž hodnoty, které do eduID.cz posíláte v atributu [[cs:​tech:​attributes:​mail]].
 </​box>​ </​box>​
  
Last modified:: 2019/08/12 12:58