cs:tech:attributes:affiliation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:tech:attributes:affiliation [2017/02/10 07:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +  * affiliate -- uživatel nemající právní vztah s organizací (smlouva o zaměstnání,​ studium)
 +  * alum -- absolvent
 +  * employee -- každý zaměstnanec
 +  * faculty -- učící zaměstnanec (učitel, akademický pracovník, vědec)
 +  * library-walk-in -- neregistrovaný čtenář nacházející se fyzicky v knihovně/​kampusu
 +  * member -- každý s právním vztahem k organizaci (zaměstnanci,​ studenti, členové)
 +  * staff -- neučící zaměstnanec (sekretářky,​ techničtí pracovníci apod.)
 +  * student -- student (prezenční i kombinované studium, zahraniční studenti, doktorandi, studenti celoživotního vzdělávání)
  
Last modified:: 2017/02/10 07:02