cs:news:2017

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:news:2017 [2018/08/01 12:56]
Jiří Pavlík
cs:news:2017 [2018/08/01 12:58] (current)
Jiří Pavlík
Line 1: Line 1:
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - NFA ===== 
 +//​13.11.2017//​
 +
 +Národní filmový archiv úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +=====  Seminář Univerzitní identity 2017 ===== 
 +//​25.10.2017//​
 +
 +Již zítra proběhne letošní seminář Univerzitní identity. Kapacita semináře je naplněna, ale na stránce s programem semináře můžete sledovat živý přenos: https://​www.cesnet.cz/​sdruzeni/​akce/​univerzitni-identity-2017/​
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - Ústav archeologické a památkové péče Brno ===== 
 +//​25.10.2017//​
 +
 +Ústav archeologické a památkové péče Brno úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - Knihovna Jana Drdy Příbram ===== 
 +//​20.10.2017//​
 +
 +Knihovna Jana Drdy úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +=====  Noví členové federace eduID.cz - Knihovna Petra Bezruče v Opavě a Městská knihovna Chodov ===== 
 +//​15.8.2017//​
 +
 +Knihovna Petra Bezruče v Opavě a Městská knihovna Chodov úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +=====  Update metadat u ProQuest ===== 
 +//​15.8.2017//​
 +
 +ProQuest provedli update metadat u Service Providera platformy Central. Aktuální metadata Service Providera ProQuest Central jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN. ​
 +
 +===== Nový člen federace eduID.cz - mojeID ===== 
 +//19. 5. 2017//
 +
 +Poskytovatel identit [[https://​www.mojeid.cz|mojeID]] provozovaný sdružením [[https://​www.nic.cz|CZ.NIC]] se stal plnohodnotným členem české akademické federace identit [[:​cs:​index|eduID.cz]].
 +
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - Univerzita Obrany ===== 
 +//​4.5.2017//​
 +
 +Univerzita Obrany úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +===== Federativní autentizace u De Gruyter ===== 
 +//​26.4.2017//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ institucionálního přihlášení u De Gruyter. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. [[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​degruy|Návod k nastavení]] je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově.
 +
 +
 +=====  WAYFless URL k Web Of Science pro pracovníky Ústavu fyziky a plazmatu AV ČR ===== 
 +//​18.4.2017//​
 +
 +Knihovna Ústavu fyziky a plazmatu AV ČR doplnila do [[http://​www.ipp.cas.cz/​o-ufp/​knihovna/​|přehledu elektronických informačních zdrojů]] WAYFless URL pro Web Of Science. Zaměstnanci ústavu díky tomu mají pohodlný přístup k WOS z práce, z domova i na cestách na jedno kliknutí na stránce knihovny. ​
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - Nemocnice Třebíč ===== 
 +//​13.4.2017//​
 +
 +Nemocnice Třebíč úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u InCites ===== 
 +//​10.4.2017//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ institucionálního přihlášení u InCites. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. [[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​incites|Návod k nastavení]] je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově, Českém vysokém učení technickém a v Knihovně Akademie věd ČR.
 +
 +
 =====  Nový člen federace eduID.cz - ÚSMH AV ČR =====  =====  Nový člen federace eduID.cz - ÚSMH AV ČR ===== 
 //​31.3.2017//​ //​31.3.2017//​
Last modified:: 2018/08/01 12:58