cs:news:2015

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:news:2015 [2017/02/10 07:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 2015 ======
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - Krajská knihovna v Pardubicích ===== 
 +//​28.12.2015//​
 +
 +Krajská knihovna v Pardubicích úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u Publi.cz ===== 
 +//​11.12.2015//​
 +
 +Code Creator úspěšně dokončili registraci Service Providera [[https://​publi.cz/​|Publi.cz]] v eduID.cz. Testování federativní autentizace probíhá ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - UJAK ===== 
 +//​26.11.2015//​
 +
 +Univerzita Jana Amose Komenského Praha úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz.
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - VFU ===== 
 +//​24.11.2015//​
 +
 +Veterinární a farmaceutická univerzita Brno úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.
 +
 +
 +=====  Seminář Univerzitní identity ===== 
 +//​19.11.2015//​
 +
 +Vážení kolegové,
 +
 +rádi bychom Vás pozvali na seminář "​Správa identit v univerzitním prostředí"​. Tématem jsou univerzitní identity management systémy, jejich nasazování a provozování.
 +
 +Seminář se koná ve čtvrtek 26.11. v Praze. Podrobnosti najdete na stránce: http://​eduid.cz/​cs/​idm_2015
 +
 +Seminář je prostorem k výměně aktuálních informací o stavu a plánech v této oblasti na univerzitách. Pokud chcete vystoupit s krátkou prezentací,​ je to vítáno, dejte nám vědět.
 +
 +Pokud počítáte s účastí na semináři, nezapomeňte se prosím zaregistrovat.
 +
 +=====  Upgrade u JSTOR ===== 
 +//​9.11.2015//​
 +
 +JSTOR provedli upgrade Service Providera. Nový Service Provider má nové entity ID, podporuje SAML 2.0 a vyžaduje registraci Identity Providera v eduGAIN. Novinky jsou promítnuty v [[https://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​jstor|návodu k nastavení autentizace u JSTOR]]. Podrobnosti k upgrade jsou uvederny na stránce: http://​support.jstor.org/​saml-transition . Otestování přihlášení u JSTOR prostřednictvím nového Service providera proběhlo na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na Univerzitě Karlově.
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - Nemocnice Jihlava ===== 
 +//​3.11.2015//​
 +
 +Nemocnice Jihlava úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz.
 +
 +
 +=====  Nový člen interfederace eduGAIN prostřednictvím eduID.cz - BBMRI ===== 
 +//​14.10.2015//​
 +
 +Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium (BBMRI-ERIC) úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotnými členy eduGAIN prostřednictvím eduID.cz.
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u BMJ Journals ===== 
 +//​5.10.2015//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ resp. institucionálního přihlášení u BMJ Journals. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. [[https://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​bmj2|Návod k nastavení]] je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově v Praze.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +=====  Noví členové federace eduID.cz - MK Česka Třebová a Národní muzeum ===== 
 +//​2.10.2015//​
 +
 +Městská knihovna Česká Třebová a Národní muzeum úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz.
 +
 +===== Federativní autentizace u Centrálního portálu knihoven ===== 
 +//​14.9.2015//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ resp. institucionálního přihlášení u beta verze [[http://​beta.knihovny.cz/​|Centrálního portálu knihoven]]. [[https://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​cpk|Návod k nastavení]] je vystaven. ​
 +
 +
 +===== Update u Nature ===== 
 +//​22.7.2015//​
 +
 +[[https://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​nature/​|Nature]] provedli update certifikátu. Nová metadata Service Providerů již Nature distribují prostřednictvím eduGAIN bez registrace v eduID.cz. Pro federativní autentizaci u Nature je nově tedy nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. Otestování po upgrade proběhlo na Univerzitě Karlově v Praze.
 +
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u HeinOnline ===== 
 +//​30.6.2015//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ resp. institucionálního přihlášení u [[http://​home.heinonline.org/​|HeinOnline]]. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. [[https://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​hein/​|Návod k nastavení]] je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově v Praze.
 +
 +===== Federativní autentizace u BioOne ===== 
 +//​8.6.2015//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ resp. institucionálního přihlášení u [[https://​www.bioone.org|BioOne]]. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. [[https://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​bioone|Návod k nastavení]] je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově v Praze.
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u Morgan & Claypool Publishers ===== 
 +//​3.6.2015//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ resp. institucionálního přihlášení u [[http://​www.morganclaypool.com|Morgan & Claypool Publishers]]. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. [[https://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​morganclaypool/​|Návod k nastavení]] je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově v Praze.
 +
 +===== Update u Ovid ===== 
 +
 +//​14.4.2015//​
 +
 +Ovid provedli update certifikátu Service Providera. Dočasně jsou metadata Ovid SP dostupná prostřednictvím eduGAIN, přihlášení pro členy eduID.cz nabízí WAYF Ovid v rámci UK Federation. WAYFless linky zůstávají v platnosti. ​
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u Repozitar.cz ===== 
 +//​26.3.2015//​
 +
 +U [[http://​www.repozitar.cz|Repozitáře vědeckých prací]] provozovaného Fakultou informatiky Masarykovy univerzity byla doplněna federativní autentizace. Institucionální přihlášení je dostupné pro vybranné instituce zapojené v projektu. Otestování proběhlo úspěšně na Technické univerzitě v Libreci.
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u Oxford Journals ===== 
 +//​20.3.2015//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ resp. institucionálního přihlášení u [[http://​www.refworks.com|Oxford Journals]]. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. [[https://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​oxfordjournals/​en/​index|Návod k nastavení]] je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Západočeské univerzitě v Plzni.
 +
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - FN Brno ===== 
 +//​12.3.2015//​
 +
 +Fakutní nemocnice Brno úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +
 +===== Úprava u Cambridge Journals ===== 
 +//​21.2.2015//​
 +
 +Metadata Service Providera Camridge Journals jsou nyní dostupná v eduGAIN prostřednictvím bristké UK Federation, registrace metadat v eduID.cz je zrušena. Pro institucinální přihlášení u Cabridge Journals je tedy nutná registrace Identity Providera v eduGAIN.
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u IOPscience ===== 
 +//​5.2.2015//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ resp. institucionálního přihlášení u [[https://​ticket.iop.org/​inst_login?​return=http%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2F|IOPscience]]. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. [[https://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​iopscience|Návod k nastavení]] je vystaven. Otestování proběhlo úspěšné na Univerzitě Karlově v Praze.
 +
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - UBO AV ČR ===== 
 +//​28.1.2015//​
 +
 +Ústav biologie obratlovů Akademie věd České republiky úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - HIU AV ČR ===== 
 +//​19.1.2015//​
 +
 +Historický ústav Akademie věd České republiky úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
  
Last modified:: 2017/02/10 07:02