cs:news:2014

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:news:2014 [2017/02/10 07:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 2014 ======
 +
 +
 +===== Upgrade u Springer ===== 
 +
 +//​21.12.2014//​
 +
 +Springer provedli upgrade Service Providera u platformy SpringerLink,​ Service Provider je nyní registronavý v interfederaci eduGAIN prostřednictvím briské UK Access Management Federation for Education and Research. Pro autorizaci SpringerLink nadále používá Entity ID. Autorizace pro všechny české zákazníky Springer a členy eduID.cz by měla být v pořádku nastavena, otestování úspěšně proběhlo na Univerzitě Karlově v Praze. V případě problému se můžete obrátit na adresu podpory SpringerLink uvedenou v [[http://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​springerlink|návodu]].  ​
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - IBOT AV ČR ===== 
 +//​19.12.2014//​
 +
 +Botanický ústav Akademie věd České republiky úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - IPP AV ČR ===== 
 +//​25.11.2014//​
 +
 +Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - MATH AV ČR ===== 
 +//​11.11.2014//​
 +
 +Matematický ústav Akademie věd České republiky úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u TECHEM ===== 
 +//​4.11.2014//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ resp. institucionálního přihlášení u [[http://​techemcz.cz/​cz/​|TECHEM CZ]]. Služba poskytuje elektronické nástroje pro implementaci chemické a environmentální legislativy.
 +
 +
 +===== Upgrade u Proquest ===== 
 +
 +//​30.10.2014//​
 +
 +Proquest provedli upgrade Service Providera, nový Service Provider má jiné entity ID než dřívější Service Provider. U Identity Providerů může být potřeba upravit uvolňování atributů potřebných pro autorizaci v Proquest Central. Nové entity ID a atributy požadované pro autorizaci jsou vystavené v [[http://​eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​proquest|návodu k Proquest Central]]. ​   ​
 +
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - ITAM AV ČR ===== 
 +//​27.10.2014//​
 +
 +Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - NLK ===== 
 +//​16.10.2014//​
 +
 +Národní lékařská knihovna úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - RECAMO ===== 
 +//​15.10.2014//​
 +
 +Regionální centrum aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně úspěšně dokončilo registraci metadat Identity Providera a stalo se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u RefWorks ===== 
 +//​15.10.2014//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ resp. institucionálního přihlášení u [[http://​www.refworks.com|RefWorks]]. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. [[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​refworks|Návod k nastavení]] je vystaven. Otestování proběhlo úspěšné na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - ISI Brno ===== 
 +//​3.10.2014//​
 +
 +Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - BIOMED AV ČR ===== 
 +//​10.9.2014//​
 +
 +Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +=====  Noví členové federace eduID.cz - IBP AV ČR, SOC AV ČR a PSÚ AV ČR ===== 
 +//​29.7.2014//​
 +
 +Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Sociologický ústav Akademie věd České republiky a Psychologický ústav Akademie věd České republiky dokončili registraci metadat Identity Providerů a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz.
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u JIB ===== 
 +//​20.6.2014//​
 +
 +U Jednotné informační brány (JIB) bylo upraveno institucionální přihlášení podle připomínek z Univerzity Karlovy v Praze. Institucionální přihlášení u JIB má nyní k dispozici Národní knihovna ČR, Univerzita Karlova v Praze, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Moravská zemská knihovna, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Doplnění institucionálního přihlášení pro další organizace se připravuje. Institucionální přihlášení je k dispozici v rozhraní [[http://​www.jib.cz|JIB Klasik]] i [[http://​plus.jib.cz|JIB Plus]].
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - UI AV ČR ===== 
 +//​17.6.2014//​
 +
 +Ústav informatiky Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - UFE AV ČR ===== 
 +//​12.6.2014//​
 +
 +Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - IMG AV ČR ===== 
 +//​9.6.2014//​
 +
 +Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +===== Federativní autentizace u ACM ===== 
 +//​5.6.2014//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ resp. institucionálního přihlášení u [[http://​dl.acm.org/​|ACM Digital Library]]. ​ [[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​acm|Návod k nastavení]] je vystaven. Otestování proběhlo úspěšné na Univerzitě Karlově v Praze.
 +===== Update u Wiley =====
 +//​5.6.2014//​
 +
 +Wiley zaregistrovali Service Providera v eduGAIN prostřednictvím UK Federation a provedli update metadat Service Providera. Pro aktualizaci metadat Service Providera Wiley u Identity Providerů v eduID.cz a korektní institucionální přihlášení u Wiley Online Library je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. ​
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u Taylor & Francis Online ===== 
 +//​5.6.2014//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ resp. institucionálního přihlášení u [[http://​www.tandfonline.com/​|Taylor & Francis Online]]. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. [[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​tandfonline|Návod k nastavení]] je vystaven. Otestování proběhlo úspěšné na Univerzitě Karlově v Praze.
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - FGU AV ČR ===== 
 +//​29.5.2014//​
 +
 +Fyziologický ústav Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u SpringerLink ===== 
 +//​29.5.2014//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ institucionální přihlášení u [[http://​www.springerlink.com|SpringerLink]]. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. [[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​springerlink|Návod k nastavení]] je vystaven. Otestování proběhlo úspěšné ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a na Univerzitě Karlově v Praze.
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u Annual Reviews ===== 
 +//​15.5.2014//​
 +
 +Na Univerzitě Karlově v Praze bylo úspěšně dokončeno testování institucionálního přihlášení u Annual Review.
 +
 +Všichni členové eduID.cz mají federativní autentizaci,​ resp. institucionálního přihlášení k dispozici. [[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​annualreviews|Návod k nastavení]] je vystaven.
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - CzechGlobe ===== 
 +//​6.5.2014//​
 +
 +CzechGlobe - Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +===== Federativní autentizace u služby Veverka.ch ===== 
 +//​6.5.2014//​
 +
 +Služba [[http://​www.veverka.ch|Veverka.ch]] byla zaregistrována v eduID.cz. ​
 +
 +Veverka je postavená výhradně na svobodném softwaru a poskytuje groupwarové funkce – lze zde např. sdílet kalendáře mezi uživateli z různých organizací,​ posílat e-maily nebo chatovat přes otevřený protokol Jabber/​XMPP. ​
 +
 +Získání účtu pomocí federativního přihlášení eduID.cz je popsáno v [[https://​www.veverka.ch/​informace/​%C3%BA%C4%8Det.html|nápovědě]].
 +
 +===== Federativní autentizace u Karger ===== 
 +//​5.5.2014//​
 +
 +Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci,​ resp. institucionálního přihlášení u [[http://​www.karger.com|Karger]]. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. [[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​karger|Návod k nastavení]] je vystaven. Otestování proběhlo úspěšné na Univerzitě Karlově v Praze.
 +
 +
 +
 +=====  Noví členové federace eduID.cz - ÚFM AV ČR a BC AV ČR ===== 
 +//​2.5.2014//​
 +
 +Ústav fyziky materiálů ​ Akademie věd České republiky a Biologické centrum Akademie věd České republiky dokončili registraci metadat Identit Providerů a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz.
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - MKP ===== 
 +//​14.4.2014//​
 +
 +Městská knihovna v Praze dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +=====  Noví členové federace eduID.cz - ÚJF AV ČR a GLI AV ČR ===== 
 +//​9.4.2014//​
 +
 +Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky a Geologický Ústav Akademie věd České republiky dokončili registraci metadat Identit Providerů a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz.
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - UEB AV ČR ===== 
 +//​7.4.2014//​
 +
 +Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +
 +
 +===== Update u IEEE =====
 +//​19.3.2014//​
 +
 +IEEE provedli update metadat Service Providera. Update opravuje problém s institucionálním přihlášením pro některé ze členů eduID.cz zákazníků IEEE.  ​
 +
 +===== Nový člen federace eduID.cz - ÚCHP AV ČR ===== 
 +//​18.3.2014//​
 +
 +Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +=====  Nový člen federace eduID.cz - FZÚ AV ČR ===== 
 +//​18.3.2014//​
 +
 +Fyzikální ústav Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +=====  Noví členové federace eduID.cz - ÚTIA AV ČR a SSČ AV ČR ===== 
 +//​18.3.2014//​
 +
 +Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky a Středisko společných činností Akademie věd České republiky dokončili registraci metadat Identit Providerů a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz.
 +
 +===== Nový design stránek eduID.cz =====  ​
 +//​17.3.2014//​
 +
 +Webové stránky eduID.cz byly upraveny do nového designu. ​
 +
 +===== Nový eduID.cz WAYF/DS nastaven u Web Of Knowledge =====  ​
 +//​14.3.2014//​
 +
 +U Web Of Knowledge byl původní WAYF/DS eduID.cz nahrazen [[http://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​wayf|novým]]. ​
 +
 +===== Popis nastavení u Proquest Central ===== 
 +//​12.3.2014//​
 +
 +[[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​proquest|Návod k nastavení federativní autentizace u Proquest Central]] je vystaven.
 +
 +===== Nové nastavení u Emerald ===== 
 +//​7.3.2014//​
 +
 +Emerald nyní požadují Identity Provider registrovaný v eduGAIN. WAYFless odkazy jsou nově připraveny pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Národní technickou knihovnu, Moravskoslezskou knihovnu v Ostravě a Univerzitu Hradci Králové. Podrobnosti jsou uvedeny v [[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​emerald|návodu k nastavení federativní autentizace u Emerald]].
 +
 +===== Popis nastavení u Nature ===== 
 +//​4.3.2014//​
 +
 +[[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​nature|Návod k nastavení federativní autentizace u Nature]] je vystaven.
 +
 +===== ownCloud ===== 
 +//​27.2.2014//​
 +
 +Služba [[http://​owncloud.cesnet.cz/​|ownCloud]] od CESNET využívá federativní autentizaci eduID.cz. ​
 +
 +ownCloud poskytuje synchronizované cloudové úložiště přístupné přes web, přes desktopové aplikace (Linux, Windows, OS X) a mobilní aplikace (Android, iOS).  Služba je nyní spuštěna v pilotním testovacím režimu, avšak data jsou každý den zálohována a služba běží v režimu high-availability. Není třeba se registrovat,​ stačí se přihlásit a ověřit se vůči poskytovateli identity v eduID.cz, účet pak bude automaticky založen. Uživatel má v CESNET ownCloud k dispozici 100 GB. 
 +
 +Úvodní návod je k dispozici na adrese https://​du.cesnet.cz/​wiki/​doku.php/​cs/​navody/​owncloud/​start
 +
 +S připomínkami ke službě se můžete obracet e-mailem na adresu [[du-support@cesnet.cz]]
 +
 +=====  Popis nastavení u Levná knihovna ===== 
 +//​20.1.2014//​
 +
 +[[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​sources/​levnaknihovna|Návod k nastavení federativní autentizace u Levná knihovna]] je vystaven.
 +
 +
 +===== Federativní autentizace u portálu Levná knihovna ===== 
 +//​16.1.2014//​
 +
 +Portál [[http://​www.levna-knihovna.cz|Levná knihovna]] provozovaný Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk byl zaregistrován v eduID.cz. ​
 +
 +Levná knihovna je nový portál, který nabízí české elektronické knihy pro univerzity a knihovny. Zkušební provoz nyní probíhá na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Popis nastavení federativní autentizace pro členy eduID.cz připravujeme. ​
 +
 +===== Nový člen federace eduID.cz - SVK HK ===== 
 +//​9.1.2014//​
 +
 +Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.
 +
 +===== Upgrade u Clarin ===== 
 +//​8.1.2014//​
 +
 +MFF UK provedli upgrade metadat u Service Providera Clarin. Po upgrade Service Provider Clarin splňuje [[https://​wiki.edugain.org/​Recipe_for_a_Home_Organisation|EduGAIN Code of Conduct]]. ​
 +
 +EduGAIN Code of Conduct přijal také Identity Provider Univerzity Karlovy v Praze.
 +
 +===== Federativní autentizace u THALAMOSS ===== 
 +//​8.1.2014//​
 +
 +Masarykova Univerzita v Brně zaregistrovali v eduID.cz Service Provider pro službu spravující data projektu [[http://​thalamoss.eu|THALAMOSS]]. Implementace služby na MUNI probíhá. Service Provider je registrovaný také v eduGAIN.
 +
 +===== Federativní autentizace u Nature ===== 
 +//​8.1.2014//​
 +
 +Nature Publishing Group úspěšně sdolali nastavení federativní autentizace pro členy eduID.cz. Popis nastavení včetně konstrukce WAYFless odkazů připravujeme.  ​
 +
 +===== Nový člen federace eduID.cz - MSVK ===== 
 +//​8.1.2014//​
 +
 +Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.
  
Last modified:: 2017/02/10 07:02