cs:news:2009

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:news:2009 [2017/02/10 07:02]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:news:2009 [2018/06/15 11:21] (current)
Jan Oppolzer -deflist plugin
Line 4: Line 4:
  
  
-  ?? Aktivace přístupu přes Shibboleth k EBSCOhost a Web Of Knowledge +===== Aktivace přístupu přes Shibboleth k EBSCOhost a Web Of Knowledge ​===== 
-:: //​18.3.2009//​+//​18.3.2009//​
  
 Všichni členové eduID.cz s registrovaným Identity Provider si mohou aktivovat přístup prostřednictím Shibboleth ​ Všichni členové eduID.cz s registrovaným Identity Provider si mohou aktivovat přístup prostřednictím Shibboleth ​
 k EBSCOhost a Web Of Knowledge. Návody k aktivaci jsou vystaveny: [[http://​www.eduid.cz/​wiki/​eduid/​admins/​howto/​deploy/​ebscohost/​index|EBSCOhost]] - [[http://​www.eduid.cz/​wiki/​eduid/​admins/​howto/​deploy/​wok/​index|WOK]] .  k EBSCOhost a Web Of Knowledge. Návody k aktivaci jsou vystaveny: [[http://​www.eduid.cz/​wiki/​eduid/​admins/​howto/​deploy/​ebscohost/​index|EBSCOhost]] - [[http://​www.eduid.cz/​wiki/​eduid/​admins/​howto/​deploy/​wok/​index|WOK]] . 
-!! 
  
  
-  ?? Shibbolethová autentizace u ISI Web Of Knowledge spuštěna +===== Shibbolethová autentizace u ISI Web Of Knowledge spuštěna ​===== 
-:: //​22.9.2009//​+//​22.9.2009//​
  
 Thomson Reuters 30.10.2009 jako druhý z poskytovatelů el. zdrojů spustilo shibbolethovou autentizaci pro členy federace eduID.cz. Thomson Reuters 30.10.2009 jako druhý z poskytovatelů el. zdrojů spustilo shibbolethovou autentizaci pro členy federace eduID.cz.
  
 Shibboletová autentizace je k dispozici pro celou platformu ISI Web Of Knowledge, nyní probíhá testování na Univerzitě Karlově v Praze. Shibboletová autentizace je k dispozici pro celou platformu ISI Web Of Knowledge, nyní probíhá testování na Univerzitě Karlově v Praze.
-!! 
  
  
-  ?? Školení +===== Školení ​===== 
-:: //29.9.2009 (aktualizováno 16.12.2009)//​+//29.9.2009 (aktualizováno 16.12.2009)//​
  
  
Line 64: Line 62:
  
 Prezentace a videozáznam ze školení jsou [[https://​www.eduid.cz/​wiki/​eduid/​resources/​download/​index#​prezentace_ze_seminaru_a_skoleni|vystaveny]]. Prezentace a videozáznam ze školení jsou [[https://​www.eduid.cz/​wiki/​eduid/​resources/​download/​index#​prezentace_ze_seminaru_a_skoleni|vystaveny]].
-!! 
  
  
-  ?? Thomson Reuters členem eduID.cz +===== Thomson Reuters členem eduID.cz ​===== 
-:: //​29.9.2009//​+//​29.9.2009//​
  
 Thomson Reuters se k 31.7.2009 stal dalším členem federace eduID.cz z poskytovatelů el. zdrojů. Thomson Reuters se k 31.7.2009 stal dalším členem federace eduID.cz z poskytovatelů el. zdrojů.
  
 Nyní probíhají technické práce na spuštění ISI Service Provider v rámci eduID.cz. Nyní probíhají technické práce na spuštění ISI Service Provider v rámci eduID.cz.
-!! 
  
  
-  ?? Shibbolethová autentizace u EBSCOhost spuštěna +===== Shibbolethová autentizace u EBSCOhost spuštěna ​===== 
-:: //​22.9.2009//​+//​22.9.2009//​
  
 EBSCO Publishing 1.9.2009 jako první z poskytovatelů el. zdrojů spustilo shibbolethovou autentizaci pro členy federace eduID.cz. EBSCO Publishing 1.9.2009 jako první z poskytovatelů el. zdrojů spustilo shibbolethovou autentizaci pro členy federace eduID.cz.
Line 84: Line 80:
 pro přístup k celouniverzitně předplácenému obsahu a připravuje zpřístupnění také obsahu předpláceného na fakultách, pro přístup k celouniverzitně předplácenému obsahu a připravuje zpřístupnění také obsahu předpláceného na fakultách,
 katedrách a ústavech. katedrách a ústavech.
-!! 
  
  
-  ?? Nový člen federace eduID.cz - VŠB +===== Nový člen federace eduID.cz - VŠB ===== 
-:: //​1.9.2009//​+//​1.9.2009//​
  
 [[http://​www.vsb.cz/​|Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava]] se stala členem federace eduID.cz. [[http://​www.vsb.cz/​|Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava]] se stala členem federace eduID.cz.
-!! 
  
  
-  ?? Shibboleth IdP 2.1.3 a nové verze SP 1.3 a 2.x +===== Shibboleth IdP 2.1.3 a nové verze SP 1.3 a 2.x ===== 
-:: //​31.8.2009//​+//​31.8.2009//​
  
 Uvolněny byly IdP 2.1.3 a nové verze SP 1.3 a 2.x. Novinky se týkají především zlepšení bezpečnosti. Uvolněny byly IdP 2.1.3 a nové verze SP 1.3 a 2.x. Novinky se týkají především zlepšení bezpečnosti.
  
 Podrobnosti viz. http://​n2.nabble.com/​Shibboleth-Service-Provider-Security-Advisory-26-August-2009-tc3517245.html#​a3517245 a http://​n2.nabble.com/​Shibboleth-IdP-2-1-3-Release-td3487232.html#​a3487232 Podrobnosti viz. http://​n2.nabble.com/​Shibboleth-Service-Provider-Security-Advisory-26-August-2009-tc3517245.html#​a3517245 a http://​n2.nabble.com/​Shibboleth-IdP-2-1-3-Release-td3487232.html#​a3487232
-!! 
  
  
-  ?? EBSCO členem eduID.cz +===== EBSCO členem eduID.cz ​===== 
-:: //​10.6.2009//​+//​10.6.2009//​
  
 EBSCO Publishing se 9.6.2009 stalo prvním členem federace eduID.cz z poskytovatelů el. zdrojů. EBSCO Publishing se 9.6.2009 stalo prvním členem federace eduID.cz z poskytovatelů el. zdrojů.
Line 110: Line 103:
 Nyní probíhají technické práce na spuštění EBSCOhost Service Provider v rámci eduID.cz. Administrativní jednání Nyní probíhají technické práce na spuštění EBSCOhost Service Provider v rámci eduID.cz. Administrativní jednání
 k připojení do federace a souběžně i technické práce na připojení probíhají dále u Thomson Reuters, ebrary a Springerlink. k připojení do federace a souběžně i technické práce na připojení probíhají dále u Thomson Reuters, ebrary a Springerlink.
-!! 
  
  
-  ?? Ostravská univerzita členem eduID.cz +===== Ostravská univerzita členem eduID.cz ​===== 
-:: //​25.5.2009//​+//​25.5.2009//​
  
 [[http://​www.osu.cz/​|Ostravská univerzita]] se minulý týden stala členem federace eduID.cz. [[http://​www.osu.cz/​|Ostravská univerzita]] se minulý týden stala členem federace eduID.cz.
-!! 
  
  
-  ?? Emailová konference eduid@eduid.cz +===== Emailová konference eduid@eduid.cz ​===== 
-:: //​22.5.2009//​+//​22.5.2009//​
  
 Na podporu federace eduID.cz jsme do provozu uvedli emailovou konfereci [[eduid@eduid.cz]]. Konference je určena pro komunikaci mezi správci federace eduID.cz, správci jednotlivých SP a IdP. Do konference se automaticky přidávají kontaktní osoby uvedené v metadatech. Na podporu federace eduID.cz jsme do provozu uvedli emailovou konfereci [[eduid@eduid.cz]]. Konference je určena pro komunikaci mezi správci federace eduID.cz, správci jednotlivých SP a IdP. Do konference se automaticky přidávají kontaktní osoby uvedené v metadatech.
  
 Alternativou k této emailové konferenci je [[https://​www.eduid.cz/​forum/​|diskusní fórum]]. Alternativou k této emailové konferenci je [[https://​www.eduid.cz/​forum/​|diskusní fórum]].
-!! 
  
  
-  ?? Thomson Reuters a eduID.cz +===== Thomson Reuters a eduID.cz ​===== 
-:: //​22.5.2009//​+//​22.5.2009//​
  
 Počátkem května Knihovna AV ČR začala jako administrátor multilicence v ČR vyjednávat se zástupcem Thomson Reuters o možnosti podpory autentizace pomocí technologie Shibboleth. Nyní se již pracuje na technických detailech kolem připojení. ​   ​ Počátkem května Knihovna AV ČR začala jako administrátor multilicence v ČR vyjednávat se zástupcem Thomson Reuters o možnosti podpory autentizace pomocí technologie Shibboleth. Nyní se již pracuje na technických detailech kolem připojení. ​   ​
Line 136: Line 126:
  
 Celkový přehled stavu jednání o připojení do eduID.cz s postytovateli el. zdrojů je uveden v  [[http://​spreadsheets.google.com/​pub?​key=p7iWN6CyoYrioY3w4q6PfWg|této tabulce]].  ​ Celkový přehled stavu jednání o připojení do eduID.cz s postytovateli el. zdrojů je uveden v  [[http://​spreadsheets.google.com/​pub?​key=p7iWN6CyoYrioY3w4q6PfWg|této tabulce]].  ​
-!! 
  
  
-  ?? Poskytovatelé zastupovaní Albertina Icome Praha a eduID.cz +===== Poskytovatelé zastupovaní Albertina Icome Praha a eduID.cz ​===== 
-:: //​15.5.2009//​+//​15.5.2009//​
  
  
Line 149: Line 138:
  
 Celkový přehled stavu jednání o připojení do eduID.cz s postytovateli el. zdrojů je uveden v  [[http://​spreadsheets.google.com/​pub?​key=p7iWN6CyoYrioY3w4q6PfWg|této tabulce]].  ​ Celkový přehled stavu jednání o připojení do eduID.cz s postytovateli el. zdrojů je uveden v  [[http://​spreadsheets.google.com/​pub?​key=p7iWN6CyoYrioY3w4q6PfWg|této tabulce]].  ​
-!! 
  
  
-  ?? Poskytovatelé zastupovaní SUWECO a eduID.cz +===== Poskytovatelé zastupovaní SUWECO a eduID.cz ​===== 
-:: //​12.5.2009//​+//​12.5.2009//​
  
  
Line 162: Line 150:
  
 Celkový přehled stavu jednání o připojení do eduID.cz s postytovateli el. zdrojů je uveden v  [[http://​spreadsheets.google.com/​pub?​key=p7iWN6CyoYrioY3w4q6PfWg|této tabulce]].  ​ Celkový přehled stavu jednání o připojení do eduID.cz s postytovateli el. zdrojů je uveden v  [[http://​spreadsheets.google.com/​pub?​key=p7iWN6CyoYrioY3w4q6PfWg|této tabulce]].  ​
-!! 
  
  
-  ?? Školení +===== Školení ​===== 
-:: //​10.5.2009//​+//​10.5.2009//​
  
 18.-20. května 2009 se uskuteční školení k Shibboleth Identity Provider a Service Provider. ​ 18.-20. května 2009 se uskuteční školení k Shibboleth Identity Provider a Service Provider. ​
 Školení pořádá SWITCH, proběhne v Zurichu, švýcarská kvalita :-) - [[http://​www.switch.ch/​aai/​support/​presentations/​installfest-2009/​|podrobnosti]]. Školení pořádá SWITCH, proběhne v Zurichu, švýcarská kvalita :-) - [[http://​www.switch.ch/​aai/​support/​presentations/​installfest-2009/​|podrobnosti]].
-!! 
  
  
-  ?? EBSCO a eduID.cz +===== EBSCO a eduID.cz ​===== 
-:: //​9.5.2009//​+//​9.5.2009//​
  
  
Line 183: Line 169:
  
 Celkový přehled stavu jednání o připojení do eduID.cz s postytovateli el. zdrojů je uveden v  [[http://​spreadsheets.google.com/​pub?​key=p7iWN6CyoYrioY3w4q6PfWg|této tabulce]].  ​ Celkový přehled stavu jednání o připojení do eduID.cz s postytovateli el. zdrojů je uveden v  [[http://​spreadsheets.google.com/​pub?​key=p7iWN6CyoYrioY3w4q6PfWg|této tabulce]].  ​
-!!+=====
  
- +===== Fórum eduID.cz ​===== 
-  ?? Fórum eduID.cz +//​5.5.2009//​
-:: //​5.5.2009//​+
  
  
Line 193: Line 178:
 Fórum vzniklo za účelem zlepšení komunikace administrátorů IdP a SP jak mezi sebou, tak i s uživateli federace eduID.cz. Fórum vzniklo za účelem zlepšení komunikace administrátorů IdP a SP jak mezi sebou, tak i s uživateli federace eduID.cz.
 Bližší info [[https://​www.eduid.cz/​forum/​topic/​3/​eduidcz-forum/​|na fóru]]. Bližší info [[https://​www.eduid.cz/​forum/​topic/​3/​eduidcz-forum/​|na fóru]].
-!! 
  
  
-  ?? Nový web +===== Nový web ===== 
-:: //​23.4.2009//​+//​23.4.2009//​
  
 Federace eduID.cz má nový, přehledněji uspořádaný a doplněný web. Nově je dostupný popis  Federace eduID.cz má nový, přehledněji uspořádaný a doplněný web. Nově je dostupný popis 
Line 204: Line 188:
 v případě potíží. V [[:​cs:​tech:​index|sekci pro správce]] najdete technické informace ohledně zprovoznění infrastruktury a připojení do federace. V sekci [[:​cs:​tech:​usefull-links|zdroje]] jsou vystaveny užitečné odkazy, dokumenty a grafika ke stažení, prezentace ​ v případě potíží. V [[:​cs:​tech:​index|sekci pro správce]] najdete technické informace ohledně zprovoznění infrastruktury a připojení do federace. V sekci [[:​cs:​tech:​usefull-links|zdroje]] jsou vystaveny užitečné odkazy, dokumenty a grafika ke stažení, prezentace ​
 ze školení a seminářů,​ články publikované k Shibboleth a eduID.cz a další relevantní informace. ​ ze školení a seminářů,​ články publikované k Shibboleth a eduID.cz a další relevantní informace. ​
-!! 
  
  
-  ?? Adobe Connect +===== Adobe Connect ​===== 
-:: //​31.3.2009//​+//​31.3.2009//​
  
  
 Po více než ročním interním testování byla spuštěna aplikace Adobe Connect pod eduID.cz autentizací. Po více než ročním interním testování byla spuštěna aplikace Adobe Connect pod eduID.cz autentizací.
 Více informací na: https://​vidcon.cesnet.cz/​app/​ac/​auth. Více informací na: https://​vidcon.cesnet.cz/​app/​ac/​auth.
-!! 
  
  
-  ?? Zahájení provozu federace eduID.cz +===== Zahájení provozu federace eduID.cz ​===== 
-:: //​1.1.2009//​+//​1.1.2009//​
  
 Schválením [[:​cs:​policy|politiky]] byla federace eduID.cz uvedena do ostrého provozu. Schválením [[:​cs:​policy|politiky]] byla federace eduID.cz uvedena do ostrého provozu.
-!! 
  
Last modified:: 2018/06/15 11:21