cs:navigationmenu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:navigationmenu [2019/12/19 09:46]
Jan Oppolzer
cs:navigationmenu [2020/06/11 21:36] (aktuální)
Jan Oppolzer -cs:archive:cesnet-vo
Řádek 2: Řádek 2:
       * [[cs:​about]]       * [[cs:​about]]
       * [[cs:news]]       * [[cs:news]]
 +        * [[cs:​news:​2019]]
         * [[cs:​news:​2018]]         * [[cs:​news:​2018]]
         * [[cs:​news:​2017]]         * [[cs:​news:​2017]]
Řádek 30: Řádek 31:
         * [[cs:​tech:​join:​hosted]]         * [[cs:​tech:​join:​hosted]]
       * [[cs:​tech:​attributes|Atributy]]       * [[cs:​tech:​attributes|Atributy]]
-        * [[cs:tech:eduperson|Objektová třída eduPerson]] +        * [[cs:tech:attributes:​cn]] 
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonaffiliation]] +        * [[cs:​tech:​attributes:​displayname]] 
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonentitlement]] +        * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonaffiliation]] 
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonorgunitdn]] +        * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonentitlement]] 
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonprincipalname]] +        * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonprincipalname]] 
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonscopedaffiliation]] +        * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonscopedaffiliation]] 
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersontargetedid]] +        * [[cs:​tech:​attributes:​edupersontargetedid]] 
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonuniqueid]]+        * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonuniqueid]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​givenname]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​mail]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​o]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​ou]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​sn]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​unstructuredname]]
         * [[cs:​tech:​attributes:​interrupted-student]]         * [[cs:​tech:​attributes:​interrupted-student]]
       * [[cs:​tech:​metadata-profile|Metadata profil]]       * [[cs:​tech:​metadata-profile|Metadata profil]]
Řádek 85: Řádek 92:
         * [[cs:​tech:​attribute_consumer_use_cases|Konzumace atributů]]         * [[cs:​tech:​attribute_consumer_use_cases|Konzumace atributů]]
         * [[cs:​tech:​apps:​rt|Request Tracker]]         * [[cs:​tech:​apps:​rt|Request Tracker]]
-      * [[cs:​tech:​jagger|Jagger - správa metadat]] 
-      * [[cs:​cztestfed:​index|czTestFed]] 
-        * [[cs:​cztestfed:​join|Jak se připojit]] 
-        * [[cs:​cztestfed:​wayf|DS/​WAYF]] 
-        * [[cs:​cztestfed:​contacts|Kontakty]] 
-        * [[cs:​cztestfed:​policy|Politika]] 
     * [[cs:​internal:​index|Interní sekce]]     * [[cs:​internal:​index|Interní sekce]]
-      * [[cs:​internal:​jaksecodela]]+      * [[cs:​internal:​howto]] 
 +        * [[cs:​internal:​howto:​new-idp|Nové IdP]] 
 +        * [[cs:​internal:​howto:​rs]] 
 +        * [[cs:​internal:​howto:​coco]] 
 +        * [[cs:​internal:​howto:​sirtfi]]
       * [[cs:​internal:​join|Uvítací e-mail]]       * [[cs:​internal:​join|Uvítací e-mail]]
-      * [[cs:​internal:​new-idp|Nový člen — IdP]] 
-      * [[cs:​internal:​rs]] 
-      * [[cs:​internal:​coco]] 
-      * [[cs:​internal:​sirtfi]] 
-      * [[cs:​internal:​psani]] 
       * [[cs:​internal:​admin-contacts|Administrativní kontakty]]       * [[cs:​internal:​admin-contacts|Administrativní kontakty]]
-      * [[cs:​internal:​orphans|Neplatné odkazy na wiki]] +      * [[cs:​internal:​drafts:​index|Rozepsané dokumenty]] 
-      * [[cs:​internal:​idp-doku:index|Dokumentace IdP]] +      * [[cs:​internal:​disasterrecovery]] 
-        * [[cs:​internal:​idp-doku:faze_ii|Faze II]]+        * [[cs:​internal:​disasterrecovery:idp|Poskytovatel identity]] 
 +        * [[cs:internal:​disasterrecovery:​hostel|Hostel]] 
 +        * [[cs:​internal:​disasterrecovery:metadata|Metadata federace]] 
 +        * [[cs:​internal:​disasterrecovery:​documentation|Dokumentace]]
       * [[cs:​internal:​zapisky|Zápisky ze schůzek]]       * [[cs:​internal:​zapisky|Zápisky ze schůzek]]
         * [[cs:​internal:​zapisky:​2016|2016]]         * [[cs:​internal:​zapisky:​2016|2016]]
Řádek 109: Řádek 112:
       * [[cs:​internal:​ukoly]]       * [[cs:​internal:​ukoly]]
       * [[cs:​internal:​geant|Zápisky z cest]]       * [[cs:​internal:​geant|Zápisky z cest]]
-      * [[cs:​internal:​drafts:index|Rozepsané dokumenty]]+      * [[cs:​internal:​orphans|Neplatné odkazy na wiki]] 
 +      * [[cs:​internal:​psani]] 
 +      * [[cs:​internal:​idp-doku:index|Dokumentace IdP]] 
 +        * [[cs:​internal:​idp-doku:​faze_ii|Faze II]]
     * [[cs:​archive|Archiv]]     * [[cs:​archive|Archiv]]
-      * [[cs:​archive:​old-metadata-signing]] 
-      * [[cs:​archive:​cesnet-vo]] 
       * [[cs:​archive:​seminar-avcr-102010]]       * [[cs:​archive:​seminar-avcr-102010]]
       * [[cs:​archive:​monitoring]]       * [[cs:​archive:​monitoring]]
Řádek 119: Řádek 123:
         * [[cs:​archive:​meetings:​zapis-20100513]]         * [[cs:​archive:​meetings:​zapis-20100513]]
         * [[cs:​archive:​meetings:​zapis-20101109]]         * [[cs:​archive:​meetings:​zapis-20101109]]
-      * [[cs:​archive:​aa]]+
Poslední úprava:: 2019/12/19 09:46