cs:navigationmenu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:navigationmenu [2019/12/19 09:45]
Jan Oppolzer
cs:navigationmenu [2019/12/19 09:46] (aktuální)
Jan Oppolzer
Řádek 53: Řádek 53:
           * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​upgrade|Aktualizace]]           * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​upgrade|Aktualizace]]
           * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​google|Integrace se službami Google]]           * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​google|Integrace se službami Google]]
-          * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​migration|Online ​migrace ​Shibboleth IdP]]+          * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​migration|Bezvýpadková ​migrace]]
         * [[cs:​tech:​idp:​certs|Certifikáty pro Jetty a IdP]]         * [[cs:​tech:​idp:​certs|Certifikáty pro Jetty a IdP]]
       * [[cs:​tech:​sp]]       * [[cs:​tech:​sp]]
Poslední úprava:: 2019/12/19 09:46