cs:navigationmenu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:navigationmenu [2019/09/26 10:19]
jop@cesnet.cz -cs:tech:metadata-sig-verification
cs:navigationmenu [2019/09/26 10:22] (aktuální)
jop@cesnet.cz Přesun cs:tech:certificates do Technické sekce mimo Přípravu metadat.
Řádek 47: Řádek 47:
       * [[cs:​tech:​software|Kompatibilní software]]       * [[cs:​tech:​software|Kompatibilní software]]
       * [[cs:​tech:​metadata-preparation|Příprava metadat]]       * [[cs:​tech:​metadata-preparation|Příprava metadat]]
-        ​* [[cs:​tech:​certificates|Certifikáty]]+      ​* [[cs:​tech:​certificates|Certifikáty]]
       * [[cs:​tech:​wayf|WAYF/​DS]]       * [[cs:​tech:​wayf|WAYF/​DS]]
         * [[cs:​tech:​wayf:​sp|Dokumentace pro SP]]         * [[cs:​tech:​wayf:​sp|Dokumentace pro SP]]
Poslední úprava:: 2019/09/26 10:22