cs:navigationmenu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:navigationmenu [2019/09/26 10:22]
Jan Oppolzer Přesun cs:tech:certificates do Technické sekce mimo Přípravu metadat.
cs:navigationmenu [2020/06/11 21:36] (aktuální)
Jan Oppolzer -cs:archive:cesnet-vo
Řádek 1: Řádek 1:
     * [[cs:​index|O federaci]]     * [[cs:​index|O federaci]]
       * [[cs:​about]]       * [[cs:​about]]
-      * [[cs:tech:summary|Shrnutí parametrů]] +      * [[cs:news]] 
-      * [[cs:news|Novinky]] +        * [[cs:news:2019]] 
-        * [[cs:news:2017|Archiv ​2017]] +        * [[cs:news:2018]] 
-        * [[cs:news:2016|Archiv ​2016]] +        * [[cs:​news:​2017]] 
-        * [[cs:news:2015|Archiv ​2015]] +        * [[cs:​news:​2016]] 
-        * [[cs:news:2014|Archiv ​2014]] +        * [[cs:​news:​2015]] 
-        * [[cs:news:2013|Archiv ​2013]] +        * [[cs:​news:​2014]] 
-        * [[cs:news:2012|Archiv ​2012]] +        * [[cs:​news:​2013]] 
-        * [[cs:news:2011|Archiv ​2011]] +        * [[cs:​news:​2012]] 
-        * [[cs:news:2010|Archiv ​2010]] +        * [[cs:​news:​2011]] 
-        * [[cs:news:2009|Archiv ​2009]] +        * [[cs:​news:​2010]] 
-      * [[cs:​members|Členové]]+        * [[cs:​news:​2009]] 
 +      * [[cs:​members]]
         * [[cs:​members#​poskytovatele_identit_idp|Organizace]]         * [[cs:​members#​poskytovatele_identit_idp|Organizace]]
         * [[cs:​members#​poskytovatele_sluzeb_sp|Služby]]         * [[cs:​members#​poskytovatele_sluzeb_sp|Služby]]
-      ​* [[cs:​users|Pro uživatele]] +      * [[cs:join]]
-      * [[cs:​policy|Politika]] +
-      * [[cs:​gdpr|Ochrana osobních údajů]] +
-      * [[cs:​contacts|Kontakty]] +
-      * [[cs:​resources|Ke stažení]] +
-    * [[cs:​tech:​adm|Admistrativní sekce]] +
-      ​* [[cs:join|Jak se připojit]]+
         * [[cs:​join-admin-contact|Admistrativní kontakty]]         * [[cs:​join-admin-contact|Admistrativní kontakty]]
         * [[cs:​join-tech-contact|Technické kontakty]]         * [[cs:​join-tech-contact|Technické kontakty]]
-      * [[cs:tech:​edugain|eduGAIN]] +      * [[cs:users]] 
-      * [[cs:tech:​federation_id|ID federace]] +      * [[cs:policy]] 
-      * [[cs:tech:​attributes|Atributy v eduID.cz]] +      * [[cs:mrps|MRPS]] 
-        * [[cs:tech:​eduperson|Objektová třída eduPerson]] +      * [[cs:gdpr]] 
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonaffiliation]] +      * [[cs:contacts]] 
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonentitlement]] +      * [[cs:resources]] 
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonorgunitdn]] +    * [[cs:tech:index]] 
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonprincipalname]] +      * [[cs:tech:software]]
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonscopedaffiliation]] +
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersontargetedid]] +
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonuniqueid]] +
-        * [[cs:​tech:​attributes:​interrupted-student]] +
-        * [[cs:​tech:​eduperson-old|Objektová třída eduPerson (stará verze)]] +
-      * [[cs:tech:​metadata-publication|Publikace metadat]] +
-      * [[cs:tech:​metadata-profile|Metadata profil]] +
-      * [[cs:tech:conventions|Konvence]] +
-      * [[cs:tech:faq|FAQ]] +
-    * [[cs:​tech:​index|Technická sekce]]+
       * [[cs:​tech:​join]]       * [[cs:​tech:​join]]
         * [[cs:​tech:​join:​selfhosted]]         * [[cs:​tech:​join:​selfhosted]]
         * [[cs:​tech:​join:​hosted]]         * [[cs:​tech:​join:​hosted]]
-      * [[cs:tech:software|Kompatibilní software]]+      * [[cs:tech:attributes|Atributy]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​cn]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​displayname]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonaffiliation]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonentitlement]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonprincipalname]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonscopedaffiliation]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​edupersontargetedid]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonuniqueid]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​givenname]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​mail]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​o]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​ou]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​sn]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​unstructuredname]] 
 +        * [[cs:​tech:​attributes:​interrupted-student]] 
 +      * [[cs:​tech:​metadata-profile|Metadata profil]]
       * [[cs:​tech:​metadata-preparation|Příprava metadat]]       * [[cs:​tech:​metadata-preparation|Příprava metadat]]
 +      * [[cs:​tech:​metadata-publication|Publikace metadat]]
       * [[cs:​tech:​certificates|Certifikáty]]       * [[cs:​tech:​certificates|Certifikáty]]
-      * [[cs:tech:wayf|WAYF/​DS]] +      * [[cs:tech:summary]] 
-        * [[cs:tech:wayf:​sp|Dokumentace pro SP]] +      * [[cs:tech:edugain]] 
-        * [[cs:​tech:​wayf:​IdP|Dokumentace pro IdP]] +      * [[cs:​tech:​idp]] 
-      * [[cs:​tech:​idp|Identity Provider (IdP)]] +        * [[cs:​tech:​idp:​mariadb]] 
-        * [[cs:​tech:​idp:​java|Java]] +        * [[cs:​tech:​idp:​jetty]] 
-          * [[cs:​tech:​idp:​java:​upgrade|Aktualizace Javy]] +        * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth]]
-        * [[cs:​tech:​idp:​jetty|Jetty]] +
-          * [[cs:​tech:​idp:​jetty:​upgrade|Aktualizace Jetty]] +
-        * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth|Shibboleth IdP]] +
-          * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​persistentid|Persistentní identifikátor]]+
           * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​msad|Microsoft Active Directory]]           * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​msad|Microsoft Active Directory]]
-          * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​tips|Tipy pro Shibboleth IdP]] +          * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​advanced|Pokročilá konfigurace]] 
-          * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​upgrade|Aktualizace ​Shibboleth IdP]]+          * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​upgrade|Aktualizace]]
           * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​google|Integrace se službami Google]]           * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​google|Integrace se službami Google]]
-          * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​mysqlauth|Autentizace proti MySQL]]+          * [[cs:​tech:​idp:​shibboleth:​migration|Bezvýpadková migrace]]
         * [[cs:​tech:​idp:​certs|Certifikáty pro Jetty a IdP]]         * [[cs:​tech:​idp:​certs|Certifikáty pro Jetty a IdP]]
-        * [[cs:​tech:​idp:​online-migration|Online migrace Shibboleth IdP]] +      ​* [[cs:​tech:​sp]] 
-      ​* [[cs:​tech:​sp|Service Provider (SP)]] +        * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth]]
-        * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth3|Shibboleth SP 3.0]] +
-          * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth3:​advanced|Pokročilá konfigurace]] +
-          * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth3:​certificate-rollover]] +
-        * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth|Shibboleth SP 2.6]]+
           * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth:​advanced|Pokročilá konfigurace]]           * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth:​advanced|Pokročilá konfigurace]]
-          * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth:​certificate-rollover]] +          * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth:​rollover]] 
-        * [[cs:​tech:​sp:​simplesamlphp|SimpleSAMLphp]]+        * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth:​2]] 
 +          * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth:​2:​advanced|Pokročilá konfigurace]] 
 +          * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth:​2:​rollover]] 
 +        * [[cs:​tech:​sp:​simplesamlphp]] 
 +      * [[cs:​tech:​wayf|WAYF/​DS]] 
 +        * [[cs:​tech:​wayf:​sp|Dokumentace pro SP]] 
 +        * [[cs:​tech:​wayf:​IdP|Dokumentace pro IdP]]
       * [[cs:​tech:​categories|Kategorie entit]]       * [[cs:​tech:​categories|Kategorie entit]]
         * [[cs:​tech:​categories:​eduidcz|Kategorie v eduID.cz]]         * [[cs:​tech:​categories:​eduidcz|Kategorie v eduID.cz]]
Řádek 78: Řádek 78:
         * [[cs:​tech:​categories:​coco]]         * [[cs:​tech:​categories:​coco]]
         * [[cs:​tech:​categories:​sirtfi]]         * [[cs:​tech:​categories:​sirtfi]]
-      * [[cs:​tech:​jagger|Jagger - správa metadat]] 
       * [[cs:​tech:​standaloneidps]]       * [[cs:​tech:​standaloneidps]]
       * [[cs:​tech:​socialidps]]       * [[cs:​tech:​socialidps]]
Řádek 93: Řádek 92:
         * [[cs:​tech:​attribute_consumer_use_cases|Konzumace atributů]]         * [[cs:​tech:​attribute_consumer_use_cases|Konzumace atributů]]
         * [[cs:​tech:​apps:​rt|Request Tracker]]         * [[cs:​tech:​apps:​rt|Request Tracker]]
-      * [[cs:​tech:​usefull-links|Užitečné odkazy]] 
-      * [[cs:​cztestfed:​index|czTestFed]] 
-        * [[cs:​cztestfed:​join|Jak se připojit]] 
-        * [[cs:​cztestfed:​wayf|DS/​WAYF]] 
-        * [[cs:​cztestfed:​contacts|Kontakty]] 
-        * [[cs:​cztestfed:​policy|Politika]] 
     * [[cs:​internal:​index|Interní sekce]]     * [[cs:​internal:​index|Interní sekce]]
-      * [[cs:​internal:​jaksecodela]]+      * [[cs:​internal:​howto]] 
 +        * [[cs:​internal:​howto:​new-idp|Nové IdP]] 
 +        * [[cs:​internal:​howto:​rs]] 
 +        * [[cs:​internal:​howto:​coco]] 
 +        * [[cs:​internal:​howto:​sirtfi]]
       * [[cs:​internal:​join|Uvítací e-mail]]       * [[cs:​internal:​join|Uvítací e-mail]]
-      * [[cs:​internal:​new-idp|Nový člen — IdP]] 
-      * [[cs:​internal:​rs]] 
-      * [[cs:​internal:​coco]] 
-      * [[cs:​internal:​sirtfi]] 
-      * [[cs:​internal:​psani]] 
       * [[cs:​internal:​admin-contacts|Administrativní kontakty]]       * [[cs:​internal:​admin-contacts|Administrativní kontakty]]
-      * [[cs:​internal:​orphans|Neplatné odkazy na wiki]] +      * [[cs:​internal:​drafts:​index|Rozepsané dokumenty]] 
-      * [[cs:​internal:​idp-doku:index|Dokumentace IdP]] +      * [[cs:​internal:​disasterrecovery]] 
-        * [[cs:​internal:​idp-doku:faze_ii|Faze II]]+        * [[cs:​internal:​disasterrecovery:idp|Poskytovatel identity]] 
 +        * [[cs:internal:​disasterrecovery:​hostel|Hostel]] 
 +        * [[cs:​internal:​disasterrecovery:metadata|Metadata federace]] 
 +        * [[cs:​internal:​disasterrecovery:​documentation|Dokumentace]]
       * [[cs:​internal:​zapisky|Zápisky ze schůzek]]       * [[cs:​internal:​zapisky|Zápisky ze schůzek]]
         * [[cs:​internal:​zapisky:​2016|2016]]         * [[cs:​internal:​zapisky:​2016|2016]]
Řádek 117: Řádek 112:
       * [[cs:​internal:​ukoly]]       * [[cs:​internal:​ukoly]]
       * [[cs:​internal:​geant|Zápisky z cest]]       * [[cs:​internal:​geant|Zápisky z cest]]
-      * [[cs:​internal:​drafts:index|Rozepsané dokumenty]]+      * [[cs:​internal:​orphans|Neplatné odkazy na wiki]] 
 +      * [[cs:​internal:​psani]] 
 +      * [[cs:​internal:​idp-doku:index|Dokumentace IdP]] 
 +        * [[cs:​internal:​idp-doku:​faze_ii|Faze II]]
     * [[cs:​archive|Archiv]]     * [[cs:​archive|Archiv]]
-      * [[cs:​internal:​foodle]] 
-      * [[cs:​tech:​idp:​uapprove]] 
-      * [[cs:​tech:​idp:​common|Instalace Shibboleth IdP]] 
-        * [[cs:​tech:​idp:​debian_squeeze|Debian Squeeze]] 
-        * [[cs:​tech:​idp:​debian_lenny|Debian Lenny]] 
-        * [[cs:​tech:​idp:​rhel5|RHEL 5]] 
-        * [[cs:​tech:​idp:​tomcat6|Tomcat 6]] 
-          * [[cs:​tech:​idp:​tomcat6-debian_lenny|Debian Lenny]] 
-        * [[cs:​tech:​idp:​persistent-id|Perzistentní ID]] 
-        * [[cs:​tech:​idp:​ldap-backend|LDAP backend]] 
-        * [[cs:​tech:​idp:​cluster|IdP cluster with Terracotta]] 
-          * [[cs:​tech:​idp:​cluster-notes|Poznámky]] 
-        * [[cs:​tech:​idp:​attributes|Atributy]] 
-        * [[cs:​tech:​java-key-store]] 
-      * [[cs:​tech:​sp:​shibb-2-src|Shibboleth 2.x ze zdrojáků]] 
-      * [[cs:​tech:​sp:​shibb-2.3|Shibboleth 2.3]] 
-        * [[cs:​tech:​sp:​shibb-2.3-debian|Specifika Debianu]] 
-      * [[cs:​tech:​sp:​shibb-2.4|Shibboleth 2.4]] 
-        * [[cs:​tech:​sp:​shibb-2.4-debian|Specifika Debianu]] 
-      * [[cs:​archive:​cent_os_6]] 
-      * [[cs:​archive:​debian_lenny]] 
-      * [[cs:​archive:​rpms]] 
-      * [[cs:​archive:​idp-install-debian-etch]] 
-      * [[cs:​archive:​old-metadata-signing]] 
-      * [[cs:​archive:​cesnet-vo]] 
       * [[cs:​archive:​seminar-avcr-102010]]       * [[cs:​archive:​seminar-avcr-102010]]
       * [[cs:​archive:​monitoring]]       * [[cs:​archive:​monitoring]]
Řádek 150: Řádek 123:
         * [[cs:​archive:​meetings:​zapis-20100513]]         * [[cs:​archive:​meetings:​zapis-20100513]]
         * [[cs:​archive:​meetings:​zapis-20101109]]         * [[cs:​archive:​meetings:​zapis-20101109]]
-      * [[cs:​archive:​aa]]+
Poslední úprava:: 2019/09/26 10:22