cs:navigationmenu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:navigationmenu [2019/08/12 12:48]
jop@cesnet.cz Přesun eduPerson atributů do /cs/tech/attributes/
cs:navigationmenu [2019/08/12 12:56] (aktuální)
jop@cesnet.cz
Řádek 30: Řádek 30:
           * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonaffiliation]]           * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonaffiliation]]
           * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonentitlement]]           * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonentitlement]]
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonnickname]] 
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonorgdn]] 
           * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonorgunitdn]]           * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonorgunitdn]]
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonprimaryaffiliation]] 
-          * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonprimaryorgunitdn]] 
           * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonprincipalname]]           * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonprincipalname]]
           * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonscopedaffiliation]]           * [[cs:​tech:​attributes:​edupersonscopedaffiliation]]
Poslední úprava:: 2019/08/12 12:56