cs:navigationmenu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:navigationmenu [2019/04/10 12:02]
jop@cesnet.cz zastupovani -> jaksecodela
cs:navigationmenu [2019/08/12 12:56] (aktuální)
jop@cesnet.cz
Řádek 28: Řádek 28:
       * [[cs:​tech:​attributes|Atributy v eduID.cz]]       * [[cs:​tech:​attributes|Atributy v eduID.cz]]
         * [[cs:​tech:​eduperson|Objektová třída eduPerson]]         * [[cs:​tech:​eduperson|Objektová třída eduPerson]]
-          * [[cs:​tech:​edupersonaffiliation]] +          * [[cs:tech:attributes:​edupersonaffiliation]] 
-          * [[cs:​tech:​edupersonentitlement]] +          * [[cs:tech:attributes:​edupersonentitlement]] 
-          * [[cs:tech:edupersonnickname]] +          * [[cs:tech:attributes:​edupersonorgunitdn]] 
-          * [[cs:​tech:​edupersonorgdn]] +          * [[cs:tech:attributes:edupersonprincipalname]] 
-          * [[cs:tech:​edupersonorgunitdn]] +          * [[cs:tech:attributes:​edupersonscopedaffiliation]] 
-          * [[cs:tech:edupersonprimaryaffiliation]] +          * [[cs:tech:attributes:​edupersontargetedid]] 
-          * [[cs:tech:​edupersonprimaryorgunitdn]] +          * [[cs:tech:attributes:​edupersonuniqueid]]
-          * [[cs:tech:edupersonprincipalname]] +
-          * [[cs:tech:​edupersonscopedaffiliation]] +
-          * [[cs:​tech:​edupersontargetedid]] +
-          * [[cs:​tech:​edupersonuniqueid]]+
         * [[cs:​tech:​attributes:​interrupted-student]]         * [[cs:​tech:​attributes:​interrupted-student]]
         * [[cs:​tech:​eduperson-old|Objektová třída eduPerson (stará verze)]]         * [[cs:​tech:​eduperson-old|Objektová třída eduPerson (stará verze)]]
Řádek 72: Řádek 68:
         * [[cs:​tech:​idp:​online-migration|Online migrace Shibboleth IdP]]         * [[cs:​tech:​idp:​online-migration|Online migrace Shibboleth IdP]]
       * [[cs:​tech:​sp|Service Provider (SP)]]       * [[cs:​tech:​sp|Service Provider (SP)]]
-        * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth|Shibboleth SP]]+        ​* [[cs:​tech:​sp:​shibboleth3|Shibboleth SP 3.0]] 
 +          * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth3:​advanced|Pokročilá konfigurace]] 
 +          * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth3:​certificate-rollover]] 
 +        ​* [[cs:​tech:​sp:​shibboleth|Shibboleth SP 2.6]]
           * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth:​advanced|Pokročilá konfigurace]]           * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth:​advanced|Pokročilá konfigurace]]
           * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth:​certificate-rollover]]           * [[cs:​tech:​sp:​shibboleth:​certificate-rollover]]
Poslední úprava:: 2019/04/10 12:02