cs:members

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:members [2019/04/10 12:38]
Jiří Pavlík [eduGAIN - vybrané služby]
cs:members [2019/04/10 12:41]
Jiří Pavlík [eduGAIN - vybrané služby]
Řádek 89: Řádek 89:
   * [[http://​search.proquest.com/​|Proquest Central]] - Veškerý obsah nabízený Proquest na platformě Central   * [[http://​search.proquest.com/​|Proquest Central]] - Veškerý obsah nabízený Proquest na platformě Central
   * [[https://​www.refworks.com/​|Proquest Refworks]] - Referenční manažer RefWorks od Proquest   * [[https://​www.refworks.com/​|Proquest Refworks]] - Referenční manažer RefWorks od Proquest
 +  * [[https://​new.reaxys.com/​|Reaxys]] - chemické databáze
   * [[http://​online.sagepub.com/​|Sage Journals]] - Elektronické časopisy Sage   * [[http://​online.sagepub.com/​|Sage Journals]] - Elektronické časopisy Sage
   * [[http://​www.springerlink.com/​|SpringerLink]] - Elektronické časopisy a knihy Springer   * [[http://​www.springerlink.com/​|SpringerLink]] - Elektronické časopisy a knihy Springer
Řádek 94: Řádek 95:
   * [[https://​www.statista.com/​|Statista]] - faktugrafická databáze   * [[https://​www.statista.com/​|Statista]] - faktugrafická databáze
   * [[http://​www.tandfonline.com/​|Taylor & Francis Online]] - Elektronické časopisy a knihy Taylor & Francis   * [[http://​www.tandfonline.com/​|Taylor & Francis Online]] - Elektronické časopisy a knihy Taylor & Francis
-  * Thieme MedOne Education 
   * [[http://​wiley.com|Wiley - Online Library]] - Elektronické časopisy a knihy Wiley   * [[http://​wiley.com|Wiley - Online Library]] - Elektronické časopisy a knihy Wiley
-  * Reaxys 
   * [[http://​reep.refeds.org|RE:​EP]] - REFEDS public metadata registry   * [[http://​reep.refeds.org|RE:​EP]] - REFEDS public metadata registry
   * [[https://​aai-viewer.switch.ch/​|SWITCH AAI Atribute Viewer]] - Přehled atributů poskytovaných IdP   * [[https://​aai-viewer.switch.ch/​|SWITCH AAI Atribute Viewer]] - Přehled atributů poskytovaných IdP
   * [[https://​attribute-viewer.aai.switch.ch/​interfederation-test/​test/​|SWITCH Interfederation Atribute Test]] - Test splnění IdP eduGAIN Code of Conduct   * [[https://​attribute-viewer.aai.switch.ch/​interfederation-test/​test/​|SWITCH Interfederation Atribute Test]] - Test splnění IdP eduGAIN Code of Conduct
   * [[https://​login.terena.org/​wayf/​module.php/​core/​authenticate.php?​as=default-sp|Terena Service]] - testovací SP TERENA   * [[https://​login.terena.org/​wayf/​module.php/​core/​authenticate.php?​as=default-sp|Terena Service]] - testovací SP TERENA
-  * [[https://ebooks.thieme.com/​|Thieme]] - Elektronické knihy Thieme+  * [[https://medone-education.thieme.com/​home/recent|Thieme ​- MedOne Education]] - Elektronické knihy Thieme
   * [[http://​turnitin.com/​|Turnitin]] - Systém pro prevenci plagiátů   * [[http://​turnitin.com/​|Turnitin]] - Systém pro prevenci plagiátů
   * [[https://​zedhia.at/​en|ZEDHIA]] - Databáze historických událostí   * [[https://​zedhia.at/​en|ZEDHIA]] - Databáze historických událostí
Poslední úprava:: 2019/11/11 12:44