cs:members

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:members [2019/04/10 12:37]
Jiří Pavlík [eduGAIN - vybrané služby]
cs:members [2019/04/10 12:38]
Jiří Pavlík [eduGAIN - vybrané služby]
Řádek 92: Řádek 92:
   * [[http://​www.springerlink.com/​|SpringerLink]] - Elektronické časopisy a knihy Springer   * [[http://​www.springerlink.com/​|SpringerLink]] - Elektronické časopisy a knihy Springer
   * [[http://​www.nature.com|Springer Nature]] - E-časopisy na platformě Nature.com   * [[http://​www.nature.com|Springer Nature]] - E-časopisy na platformě Nature.com
-  * Statista+  * [[https://​www.statista.com/​|Statista]] - faktugrafická databáze
   * [[http://​www.tandfonline.com/​|Taylor & Francis Online]] - Elektronické časopisy a knihy Taylor & Francis   * [[http://​www.tandfonline.com/​|Taylor & Francis Online]] - Elektronické časopisy a knihy Taylor & Francis
   * Thieme MedOne Education   * Thieme MedOne Education
Poslední úprava:: 2019/11/11 12:44