cs:members-idp-auto

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:members-idp-auto [2020/01/16 21:49]
cs:members-idp-auto [2020/08/10 18:28] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +~~NOCACHE~~
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.amu.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.amu.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.amu.cz|Akademie múzických umění v Praze]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a studenty Akademie múzických umění v Praze.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​arub.avcr.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.arub.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​arub.avcr.cz/​|Archeologický ústav AV ČR, Brno]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance IARB AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.arup.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.arup.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.arup.cas.cz/​|Archeologický ústav AV ČR, Praha]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ARÚP AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.asu.cas.cz/​cz/​asu/​predstavujeme-se|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.asu.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.asu.cas.cz/​cz/​asu/​predstavujeme-se|Astronomický ústav Akademie věd České Republiky]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance Astronomického ústavu Akademie věd České Republiky.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.bbmri-eric.eu/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.bbmri-eric.eu.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.bbmri-eric.eu/​|BBMRI-ERIC]] **\\
 +//Identity Provider BBMRI-ERIC.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ibp.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ibp.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ibp.cz/​|Biofyzikální ústav AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance BFÚ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.bc.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.bc.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.bc.cas.cz/​|Biologické centrum AV ČR, AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance BC AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ibt.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ibt.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ibt.cas.cz/​|Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance BTÚ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ibot.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ibot.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ibot.cas.cz/​|Botanický ústav AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance BÚ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.cesnet.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​whoami.cesnet.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.cesnet.cz/​|CESNET]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance CESNETu.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.comtesfht.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.comtesfht.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 +** [[https://​www.comtesfht.cz/​|COMTES FHT a.s.]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance COMTES FHT a.s..//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.czu.cz/​cs/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​eduid.czu.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.czu.cz/​cs/​|Česká zemědělská univerzita v Praze]] **\\
 +//Identity Provider pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.cvut.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp2.civ.cvut.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.cvut.cz|České vysoké učení technické v Praze]] **\\
 +//Identity Provider pro ČVUT v Praze.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.eu.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.eu.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.eu.cas.cz/​|Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance EÚ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.fnbrno.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​eduid.fnbrno.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 +** [[http://​www.fnbrno.cz/​|Fakultní nemocnice Brno]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance Fakultní nemocnice Brno.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​idp1.fnhk.cz/​cs/​index.html|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp1.fnhk.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 +** [[http://​idp1.fnhk.cz/​cs/​index.html|Fakultní Nemocnice Hradec Králové]] **\\
 +//FNHK Identity Provider (IdP) je služba poskytovaná uživatelům Fakultní Nemocnice Hradec Králové.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.fno.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​eduid.fno.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.fno.cz/​|Fakultní nemocnice Ostrava]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance Fakultní nemocnice Ostrava.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.fnplzen.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.fnplzen.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 +** [[http://​www.fnplzen.cz/​|Fakultní nemocnice Plzeň]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance Fakultní nemocnice Plzeň.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​iweb3.fnusa.cz/?​lang=cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.fnusa.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​iweb3.fnusa.cz/?​lang=cz|Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.flu.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.flu.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.flu.cas.cz/​|Filosofický ústav AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance FLU AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.fzu.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.fzu.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.fzu.cz/​|Fyzikální ústav Akademie věd ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance FZÚ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.fgu.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.fgu.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.fgu.cas.cz/​|Fyziologický ústav AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance FGÚ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ig.cas.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ig.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ig.cas.cz|Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance GFÚ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.gli.cas.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.gli.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.gli.cas.cz|Geologický ústav AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance GLÚ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.krizik.eu|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​chadwick.krizik.eu.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.krizik.eu|Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.]] **\\
 +//​Poskytovatel identity pro Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o..//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.hiu.cas.cz/​cs/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.hiu.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.hiu.cas.cz/​cs/​|Historický ústav AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance HÚ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​dev.jamu.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​eduid.jamu.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 +** [[https://​dev.jamu.cz/​|Janáčkova akademie múzických umění v Brně]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a studenty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.jcu.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​helium.jcu.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.jcu.cz|Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích]] **\\
 +//Identity Provider pro JČU v Českých Budějovicích.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.cbvk.cz/​index.php?&​lang=CZ|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​cbvk.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.cbvk.cz/​index.php?&​lang=CZ|Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.lib.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.lib.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.lib.cas.cz/​|Knihovna AV ČR, v. v. i.]] **\\
 +//Identity Provider pro registrované čtenáře Knihovny AV ČR, v. v. i.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.knihovna.brandysnl.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovna.brandysnl.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.knihovna.brandysnl.cz|Knihovna Eduarda Petišky]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovny Eduarda Petišky.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.kjd.pb.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​kjd.pb.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.kjd.pb.cz|Knihovna Jana Drdy]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovna Jana Drdy.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.kjm.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​kjm.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.kjm.cz/​|Knihovna Jiřího Mahena v Brně]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovny Jiřího Mahena v Brně.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.kkdvyskov.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​kkdvyskov.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.kkdvyskov.cz|Knihovna Karla Dvořáčka]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovny Karla Dvořáčka.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.knihkm.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihkm.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.knihkm.cz/​|Knihovna Kroměřížska]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovny Kroměřížska.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.knihovnahk.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovnahk.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.knihovnahk.cz/​|Knihovna města Hradce Králové]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovny města Hradce Králové.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​knihovna.plzen.eu/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovna.plzen.eu.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​knihovna.plzen.eu/​|Knihovna města Plzně]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovny města Plzně.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​kpbo.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​kpbo.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​kpbo.cz/​|Knihovna Petra Bezruče v Opavě]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovny Petra Bezruče v Opavě.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​knihovnatrinec.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovnatrinec.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​knihovnatrinec.cz/​|Knihovna Třinec]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovny Třinec.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.kfbz.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​kfbz.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.kfbz.cz/​|Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.knihovnakv.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.knihovnakv.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 +** [[http://​www.knihovnakv.cz/​|Krajská knihovna Karlovy Vary]] **\\
 +//Identity Provider pro čtenáře z Krajské knihovny Karlovy Vary.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​kkpce.cz/​cs/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​aleph20.knihovna-pardubice.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​kkpce.cz/​cs/​|Krajská knihovna v Pardubicích]] **\\
 +//Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Krajské knihovny v Pardubicích.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.kkvysociny.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​kkvysociny.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.kkvysociny.cz/​|Krajská knihovna Vysočiny]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Krajské knihovny Vysočiny.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.kntb.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idm.kntb.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 +** [[https://​www.kntb.cz/​|Krajská nemocnice T. Bati, a. s.]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance KNTB ve Zlíně.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.kvkli.cz/​cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​kvkli.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.kvkli.cz/​cz/​|Krajská vědecká knihovna Liberec]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Krajské vědecké knihovny Liberec.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.kr-vysocina.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​sb.kr-vysocina.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 +** [[http://​www.kr-vysocina.cz/​|Kraj Vysočina (NT1)]] **\\
 +//​Prostředí pro doménu NT1.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.muni.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp2.ics.muni.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.muni.cz/​|Masarykova univerzita]] **\\
 +//​Přihlašování primárními hesly na MU.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.mua.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.mua.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.mua.cas.cz/​|Masarykův ústav a archiv AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance MUA AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.math.cas.cz/​index.php?​lang=0|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.math.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.math.cas.cz/​index.php?​lang=0|Matematický ústav AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance MÚ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.mendelu.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.mendelu.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.mendelu.cz/​|Mendelova univerzita v Brně - IdP]] **\\
 +//Mendelova univerzita v Brně - Poskytovatel identity.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.knihovnahradec.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovnahradec.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.knihovnahradec.cz|Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.knihovnabreclav.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovnabreclav.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.knihovnabreclav.cz|Městská knihovna Břeclav]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Břeclav.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.knihovna-cl.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovna-cl.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.knihovna-cl.cz/​|Městská knihovna Česká Lípa]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Česká Lípa.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​moderniknihovna.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.moderniknihovna.cz.saml2.idp.metadata.php.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 +** [[https://​moderniknihovna.cz|Městská knihovna Česká Třebová]] **\\
 +//​Poskytovatel identit pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Česká Třebová.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.knihovnahod.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovnahod.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.knihovnahod.cz|Městská knihovna Hodonín]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Hodonín.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.knihovnachodov.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovnachodov.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.knihovnachodov.cz/​|Městská knihovna Chodov]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Chodov.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.knihovnajaromer.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovnajaromer.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.knihovnajaromer.cz/​|Městská knihovna Jaroměř]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Jaroměř.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.mkkl.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​mkkl.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.mkkl.cz|Městská knihovna Kladno]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Kladno.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.knihovna-kh.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovna-kh.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.knihovna-kh.cz/​|Městská knihovna Kutná Hora]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Kutná Hora.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​knihovnaml.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovnaml.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​knihovnaml.cz|Městská knihovna Mariánské Lázně]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Mariánské Lázně.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.knihovnamost.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovnamost.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.knihovnamost.cz/​|Městská knihovna Most]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Most.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​mkostrov.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​mkostrov.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​mkostrov.cz/​|Městská knihovna Ostrov]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Ostrov.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.knih-pe.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knih-pe.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.knih-pe.cz|Městská knihovna Pelhřimov]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Pelhřimov.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.knih-pi.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knih-pi.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.knih-pi.cz|Městská knihovna Písek]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Písek.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.mktrutnov.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​mktrutnov.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.mktrutnov.cz/​|Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny s regionálními funkcemi Trutnov.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.knihovnatabor.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovnatabor.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.knihovnatabor.cz/​|Městská knihovna Tábor]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Tábor.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​knihovna-uo.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.knihovna-uo.cz.saml2.idp.metadata.php.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 +** [[http://​knihovna-uo.cz/​|Městská knihovna Ústí nad Orlicí]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Ústí nad Orlicí.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.knih-ck.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knih-ck.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.knih-ck.cz|Městská knihovna v Českém Krumlově]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny v Českém Krumlově.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.booksy.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​booksy.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.booksy.cz/​|Městská knihovna ve Svitavách]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny ve Svitavách.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.knihmil.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihmil.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.knihmil.cz|Městská knihovna v Milevsku]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny v Milevsku.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.mlp.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​gryf.mlp.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.mlp.cz/​|Městská knihovna v Praze]] **\\
 +//Identity Provider pro registrované uživatele Městské knihovny v Praze.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.knihovnaprerov.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovnaprerov.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.knihovnaprerov.cz/​|Městská knihovna v Přerově]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny v Přerově.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.knihovnazn.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​knihovnazn.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.knihovnazn.cz|Městská knihovna Znojmo]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Znojmo.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.mbu.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.mbu.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.mbu.cas.cz/​|Mikrobiologický ústav AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance MBÚ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.mojeid.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​mojeid.cz.saml.idp.xml.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.mojeid.cz|mojeID]] **\\
 +//​Poskytovatel identity mojeID.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.mzk.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​shibboleth.mzk.cz.simplesaml.metadata.xml.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.mzk.cz/​|Moravská zemská knihovna]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Moravské zemské knihovny.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.svkos.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​katalog.svkos.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.svkos.cz/​|Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě]] **\\
 +//Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​nfa.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​auth.nfa.cz.4443.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​nfa.cz/​|Národní filmový archiv]] **\\
 +//​Poskytovatel identity digitálních kurátorů NFA.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.nkp.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​shibboleth.nkp.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.nkp.cz/​|Národní knihovna České republiky]] **\\
 +//Identity provider pro zaměstnance Národní knihovnu České republiky.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.nlk.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​shib.medvik.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.nlk.cz/​|Národní lékařská knihovna - Medvik]] **\\
 +//Identity Provider pro uživatele systému Medvik.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.nm.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​id.nm.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 +** [[http://​www.nm.cz|Národní muzeum]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance Národního muzea.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.techlib.cz/​cs/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​shibboleth.techlib.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.techlib.cz/​cs/​|Národní technická knihovna]] **\\
 +//Identity Provider pro Národní technickou knihovnu v Praze.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.nemji.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​sb.nemji.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.nemji.cz|Nemocnice Jihlava, p.o.]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance Nemocnice Jihlava, p.o.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.nem-tr.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​sb.nem-tr.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.nem-tr.cz|Nemocnice Třebíč, p.o.]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance Nemocnice Třebíč, p.o.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.orient.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.orient.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.orient.cas.cz/​|Orientální ústav AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance OU AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​osu.cz/​cs/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idptoo.osu.cz.simplesaml.saml2.idp.metadata.php.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​osu.cz/​cs/​|Ostravská univerzita]] **\\
 +//Identity Provider pro Ostravskou univerzitu.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​npmk.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​npmk.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​npmk.cz/​|Pedagogická knihovna J. A. Komenského]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Pedagogické knihovny J. A. Komenského.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.psu.cas.cz/​about|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.psu.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.psu.cas.cz/​about|Psychologický ústav Akademie věd České republiky]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance PSÚ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.recamo.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.recamo.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.recamo.cz/​|Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO)]] **\\
 +//​Poskytovatel identit (IdP) pro pracovníky výzkumného centra RECAMO v Brně.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.rkka.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.rkka.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.rkka.cz/​|Regionální knihovna Karviná]] **\\
 +//​Regionální knihovna Karviná.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.svkul.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​svkul.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.svkul.cz/​|Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp-cro.slu.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​|Slezská univerzita v Opavě]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a studenty Slezské univerzity v Opavě.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.slu.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.slu.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.slu.cas.cz/​|Slovanský ústav AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance SLÚ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.soc.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.soc.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.soc.cas.cz/​|Sociologický ústav AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance SOÚ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.suro.cz/​cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.suro.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.suro.cz/​cz/​|Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance SÚRO.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ssc.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ssc.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ssc.cas.cz/​|Středisko společných činností AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance SSČ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.svkkl.cz/​cs|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​svkkl.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.svkkl.cz/​cs|Středočeská vědecká knihovna v Kladně]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.svkpk.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.svkpk.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.svkpk.cz/​|Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje]] **\\
 +//Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.svkhk.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​aleph.svkhk.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.svkhk.cz/​|Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové]] **\\
 +//Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.savs.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.savs.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.savs.cz|ŠKODA AUTO Vysoká škola]] **\\
 +//​Poskytovatel identit pro zaměstnance ŠKODA AUTO Vysoká škola.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.tul.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​shibbo.tul.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.tul.cz/​|Technická univerzita v Liberci]] **\\
 +//Identity Provider pro Technickou univerzitu v Liberci.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.tc.cz/​cs|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.tc.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.tc.cz/​cs|Technologické centrum AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance TC AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.uhk.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.uhk.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.uhk.cz/​|Univerzita Hradec Králové]] **\\
 +//Identity Provider pro Univerzitu Hradec Králové.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ujak.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​eduid.ujak.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ujak.cz/​|Univerzita Jana Amose Komenského Praha]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance UJAK.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.ujep.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ujep.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.ujep.cz|Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem]] **\\
 +//Identity Provider pro UJEP v Ústí nad Labem.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.cuni.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​cas.cuni.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.cuni.cz/​|Univerzita Karlova]] **\\
 +//Identity Provider pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.unob.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.unob.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.unob.cz|Univerzita Obrany]] **\\
 +//Identity provider Univerzity Obrany.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.upol.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.upol.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.upol.cz|Univerzita Palackého v Olomouci]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance Univerzity Palackého v Olomouci.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.upce.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.upce.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.upce.cz/​|Univerzita Pardubice]] **\\
 +//Identity Provider pro Univerzitu Pardubice.//​
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.utb.cz/​index.php?​lang=1|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​shibboleth.utb.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.utb.cz/​index.php?​lang=1|Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně]] **\\
 +//Identity Provider pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.iic.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.iic.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.iic.cas.cz/​|Ústav anorganické chemie AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance UACH AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.uapp.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.uapp.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.uapp.cz/​|Ústav archeologické památkové péče Brno]] **\\
 +//​Poskytovatel identit pro zaměstnance Ústavu archeologické památkové péče Brno.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ivb.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ivb.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ivb.cz/​|Ústav biologie obratlovců AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚBO AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.udu.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.udu.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.udu.cas.cz/​|Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚDU AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ueb.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ueb.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ueb.cas.cz/​|Ústav experimentální botaniky AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance UEB AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.iem.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.iem.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.iem.cas.cz/​|Ústav experimentální medicíny AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚEM AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ufe.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ufe.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ufe.cz/​|Ústav fotoniky a elektroniky,​ Akademie věd ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚFE AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.jh-inst.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.jh-inst.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.jh-inst.cas.cz/​|Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚFCH JH AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ufa.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ufa.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ufa.cas.cz/​|Ústav fyziky atmosféry AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚFA AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ipm.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ipm.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ipm.cz/​|Ústav fyziky materiálů AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚFM AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ipp.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ipp.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ipp.cas.cz/​|Ústav fyziky plazmatu AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚFP AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ugn.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ugn.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ugn.cas.cz/​|Ústav geoniky AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚGN AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.icpf.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.icpf.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.icpf.cas.cz/​|Ústav chemických procesů AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚCHP AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ustavinformatiky.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.cs.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ustavinformatiky.cz/​|Ústav informatiky AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance UI AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ujf.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ujf.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ujf.cas.cz/​|Ústav jaderné fyziky AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚJF AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.iir.cz/​static/​sluzby-knihovny|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​iir.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.iir.cz/​static/​sluzby-knihovny|Ústav mezinárodních vztahů]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře knihovny Ústavu mezinárodních vztahů.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.img.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.img.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.img.cas.cz/​|Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.]] **\\
 +//​Poskytovatel identity pro zaměstnance ÚMG AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.uochb.cz/​cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​marisa.uochb.cas.cz.simplesaml.saml2.idp.metadata.php.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.uochb.cz/​cz|Ústav organické chemie a biochemie AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚOCHB AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.ujc.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.ujc.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.ujc.cas.cz/​|Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚJČ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.usd.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.usd.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.usd.cas.cz/​|Ústav pro soudobé dějiny AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚSD AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.isibrno.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.isibrno.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.isibrno.cz/​|Ústav přístrojové techniky AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚPT AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.irsm.cas.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​eduid.irsm.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.irsm.cas.cz|Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance USMH.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.itam.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.itam.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.itam.cas.cz/​|Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚTAM AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.utia.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.utia.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.utia.cas.cz/​|Ústav teorie informace a automatizace AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚTIA AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.czechglobe.cz/​cs/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.cvgz.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.czechglobe.cz/​cs/​|Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚVGZ AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.uzei.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​aleph.uzei.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.uzei.cz|Ústav zemědělské ekonomiky a informací]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚZEI a čtenáře Knihovny Antonína Švehly.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.iapg.cas.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.iapg.cas.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.iapg.cas.cz/​|Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance ÚŽFG AV ČR.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.uvn.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​eduid.uvn.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.uvn.cz/​|UVN Praha]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance UVN.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.vkol.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​shibo.vkol.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.vkol.cz/​|Vědecká knihovna v Olomouci]] **\\
 +//Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Vědecké knihovny v Olomouci.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.vfu.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.vfu.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.vfu.cz/​|Veterinární a farmaceutická univerzita Brno]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a studenty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.vsb.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.vsb.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.vsb.cz/​|VŠB - TU Ostrava]] **\\
 +//Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.vumop.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​eduid.vumop.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.vumop.cz/​|VUMOP,​ v.v.i.]] **\\
 +//​Poskytovatel identity (IdP) pro zaměstnance VUMOP.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.vse.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​id.vse.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.vse.cz/​|Vysoká škola ekonomická v Praze]] **\\
 +//​Poskytovatel identit (IdP) pro Vysokou školu ekonomickou v Praze.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.vscht.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​wsso.vscht.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.vscht.cz/​|Vysoká škola chemicko-technologická Praze]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.vspj.cz|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​eduid.vspj.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 +** [[https://​www.vspj.cz|Vysoká škola polytechnická Jihlava]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance VSPJ.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.umprum.cz/​web/​cs/​eduid|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​shibboleth.vsup.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.umprum.cz/​web/​cs/​eduid|Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze]] **\\
 +//Identity Provider pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.vutbr.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​www.vutbr.cz.SSO.saml2.idp.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.vutbr.cz/​|Vysoké učení technické v Brně]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance a studenty Vysokého učení technického v Brně.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[http://​www.vupp.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.vupp.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[http://​www.vupp.cz/​|Výzkumný ústav potravinářský Praha]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance Výzkumného ústavu potravinářského Praha.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.zcu.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​shib.zcu.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​[[http://​www.geant.net/​service/​eduGAIN/​Pages/​home.aspx|{{https://​www.eduid.cz/​eduGAIN_rgb11x46.png}}]]<​newcolumn>​
 +** [[https://​www.zcu.cz/​|Západočeská univerzita v Plzni]] **\\
 +//Identity Provider pro studenty a zaměstance Západočeské univerzity v Plzni.//
 +</​columns>​
 +<columns 100% 185px 13px>
 +[[https://​www.kr-zlinsky.cz/​|{{ ​ https://​ds.eduid.cz/​logo/​idp.kr-zlinsky.cz.idp.shibboleth.png}}]]
 +
 +<​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 +** [[https://​www.kr-zlinsky.cz/​|Zlínský kraj]] **\\
 +//Identity Provider pro zaměstnance Zlínského kraje.//
 +</​columns>​