cs:join

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:join [2019/12/16 11:17]
Jan Oppolzer [Papírový způsob doručení metadat]
cs:join [2019/12/16 11:18] (aktuální)
Jan Oppolzer [Papírový způsob doručení metadat]
Řádek 39: Řádek 39:
 ===== Papírový způsob doručení metadat ===== ===== Papírový způsob doručení metadat =====
  
-Metadata budou odeslána nepodepsaným emailem. Kromě toho bude na fax +420 224 313 211 odeslána vyplněná tzv. [[resources:​pruvodka-eduid.cz-20090615.doc|průvodka]], čímž bude zajištěna integrita dat a také to, že data odeslala oprávněná osoba. Fax se bude archivovat společně s průvodkou.+Metadata budou odeslána nepodepsaným emailem. Kromě toho bude na fax +420 224 313 211 odeslána vyplněná tzv. {{resources:​pruvodka-eduid.cz-20090615.doc|průvodka}}, čímž bude zajištěna integrita dat a také to, že data odeslala oprávněná osoba. Fax se bude archivovat společně s průvodkou.
  
Poslední úprava:: 2019/12/16 11:18