cs:join-tech-contact

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:join-tech-contact [2020/03/25 16:13]
Jiří Bořík [Jmenování technického kontaktu]
cs:join-tech-contact [2020/03/31 17:52]
Jan Oppolzer [Jmenování technického kontaktu]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Jmenování technického kontaktu ====== ====== Jmenování technického kontaktu ======
  
-//​Technický kontakt// jmenuje ​[[.:​join-admin-contact|administrativní kontakt]] v e-mailu zaslaném na e-mailovou adresu [[eduid-admin@eduid.cz]],​ ve kterém jsou vyjmenované osoby a příslušná oprávnění. **E-mail musí být podepsán osobním digitálním certifikátem administrativního kontaktu.**+Osoba označená jako [[.:​join-admin-contact|administrativní kontakt]], smí jmenovat jinou osobu jako tzv. //​technický kontakt// a to v e-mailu zaslaném na e-mailovou adresu [[eduid-admin@eduid.cz]],​ ve kterém jsou vyjmenované osoby a příslušná oprávnění. **E-mail musí být podepsán osobním digitálním certifikátem administrativního kontaktu.**
  
-Akceptujeme kvalifikované certifikáty,​ certifikáty TCS a CESNET CA4. Z certifikátu musí být patrná příslušnost k dané organizaci.+Akceptujeme kvalifikované certifikáty,​ certifikáty ​[[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​tcs-admin-root.html|TCS]] [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-personal-ca4.html|CESNET CA4]]. Z certifikátu musí být patrná příslušnost k dané organizaci
 + 
 +Osoby jmenované jako **technický kontakt musí mít osobní certifikát** vydaný od [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-personal-ca4.html|CESNET CA4]], [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​tcs-admin-root.html|TCS]],​ případně kvalifikovaný certifikát **s řádně vyplněnou příslušností k organizaci**. Pokud jej nemají, nebudou moci registrovat metadata IdP ani SP ve federaci.
  
 ===== Příklad ===== ===== Příklad =====
Poslední úprava:: 2020/03/31 17:52