cs:join-admin-contact

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:join-admin-contact [2020/03/31 17:48]
Jan Oppolzer
cs:join-admin-contact [2020/03/31 17:50] (aktuální)
Jan Oppolzer
Řádek 18: Řádek 18:
 </​code>​ </​code>​
  
-Osoby jmenované jako **administrativní kontakt musí mít osobní certifikát** vydaný od [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-personal-ca4.html|CESNET CA4]], [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​tcs-admin-root.html|TCS]],​ případně kvalifikovaný certifikát **s řádně vyplněnou příslušností k organizaci**. Pokud jej nemají, nebudou moci registrovat metadata IdP ani SP ve federaci, ani delegovat tato oprávnění na další osoby.+Osoby jmenované jako **administrativní ​a/nebo technický ​kontakt musí mít osobní certifikát** vydaný od [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-personal-ca4.html|CESNET CA4]], [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​tcs-admin-root.html|TCS]],​ případně kvalifikovaný certifikát **s řádně vyplněnou příslušností k organizaci**. Pokud jej nemají, nebudou moci registrovat metadata IdP ani SP ve federaci, ani delegovat tato oprávnění na další osoby.
  
 **Novým jmenováním administrativních kontaktů zaniká platnost předešlého jmenování.** **Novým jmenováním administrativních kontaktů zaniká platnost předešlého jmenování.**
  
Poslední úprava:: 2020/03/31 17:50