cs:join-admin-contact

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:join-admin-contact [2019/12/16 11:25]
Jan Oppolzer
cs:join-admin-contact [2020/03/31 17:50] (aktuální)
Jan Oppolzer
Řádek 5: Řádek 5:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Pro jmenování administrativního kontaktu organizace v rámci federace je potřeba vyplnit **jmenovací formulář** {{:​cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.doc|doc}} nebo {{:​cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.pdf|pdf}},​ nechat ho **podepsat __VŠEMI__ zástupci, orazítkovat ​a podepsat statutárním zástupcem organizace** ​a následně zaslat ​na adresu:+Pro jmenování administrativního kontaktu organizace v rámci federace je potřeba vyplnit **jmenovací formulář** {{:​cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.doc|doc}} nebo {{:​cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.pdf|pdf}},​ nechat ho **podepsat __VŠEMI__ zástupci a podepsat statutárním zástupcem organizace**
 + 
 +Pokud je dokument plně podepsaný elektronicky (pouze kvalifikovanými nebo TCS certifikáty),​ zašlete ho na adresu [[info@eduid.cz]].  
 + 
 +Pokud je dokument v papírové podobě, zašlete ho poštou ​na adresu: ​
  
 <​code>​ <​code>​
Řádek 14: Řádek 18:
 </​code>​ </​code>​
  
-Osoby jmenované jako **administrativní kontakt musí mít osobní certifikát** vydaný od [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-personal.html|CESNET ​CA3]], případně kvalifikovaný certifikát s řádně vyplněnou příslušností k organizaci. Pokud jej nemají, nebudou moci registrovat metadata IdP ani SP ve federaci, ani delegovat tato oprávnění na další osoby.+Osoby jmenované jako **administrativní ​a/nebo technický ​kontakt musí mít osobní certifikát** vydaný od [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-personal-ca4.html|CESNET ​CA4]], [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​tcs-admin-root.html|TCS]], případně kvalifikovaný certifikát ​**s řádně vyplněnou příslušností k organizaci**. Pokud jej nemají, nebudou moci registrovat metadata IdP ani SP ve federaci, ani delegovat tato oprávnění na další osoby.
  
 **Novým jmenováním administrativních kontaktů zaniká platnost předešlého jmenování.** **Novým jmenováním administrativních kontaktů zaniká platnost předešlého jmenování.**
  
Poslední úprava:: 2019/12/16 11:25