cs:join-admin-contact

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:join-admin-contact [2019/12/16 11:25]
Jan Oppolzer
cs:join-admin-contact [2020/01/21 13:24] (aktuální)
Eva Cvrková
Řádek 14: Řádek 14:
 </​code>​ </​code>​
  
-Osoby jmenované jako **administrativní kontakt musí mít osobní certifikát** vydaný od [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-personal.html|CESNET ​CA3]], případně kvalifikovaný certifikát s řádně vyplněnou příslušností k organizaci. Pokud jej nemají, nebudou moci registrovat metadata IdP ani SP ve federaci, ani delegovat tato oprávnění na další osoby.+Osoby jmenované jako **administrativní kontakt musí mít osobní certifikát** vydaný od [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-personal.html|CESNET ​CA4]], případně kvalifikovaný certifikát s řádně vyplněnou příslušností k organizaci. Pokud jej nemají, nebudou moci registrovat metadata IdP ani SP ve federaci, ani delegovat tato oprávnění na další osoby.
  
 **Novým jmenováním administrativních kontaktů zaniká platnost předešlého jmenování.** **Novým jmenováním administrativních kontaktů zaniká platnost předešlého jmenování.**
  
Poslední úprava:: 2019/12/16 11:25