cs:join-admin-contact

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:join-admin-contact [2019/11/05 10:52]
Jan Oppolzer -eduID.cz admin
cs:join-admin-contact [2020/03/31 17:50] (aktuální)
Jan Oppolzer
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Jmenování administrativního kontaktu ====== ====== Jmenování administrativního kontaktu ======
  
-Pro jmenování administrativního kontaktu organizace v rámci federace je potřeba vyplnit ​**jmenovací formulář** {{:cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.doc|doc}} nebo {{:​cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.pdf|pdf}}, nechat ho podepsat VŠEMI zástupci, orazítkovat a podepsat statutárním zástupcem organizace a zaslat ho na adresu:+<WRAP important 100%> 
 +**Jmenované osoby souhlasí s dodržováním [[.:policy|politiky]] federace eduID.cz.** 
 +</​WRAP>​
  
 +Pro jmenování administrativního kontaktu organizace v rámci federace je potřeba vyplnit **jmenovací formulář** {{:​cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.doc|doc}} nebo {{:​cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.pdf|pdf}},​ nechat ho **podepsat __VŠEMI__ zástupci a podepsat statutárním zástupcem organizace**.
  
 +Pokud je dokument plně podepsaný elektronicky (pouze kvalifikovanými nebo TCS certifikáty),​ zašlete ho na adresu [[info@eduid.cz]]. ​
 +
 +Pokud je dokument v papírové podobě, zašlete ho poštou na adresu: ​
  
 <​code>​ <​code>​
Řádek 12: Řádek 18:
 </​code>​ </​code>​
  
-Osoby jmenované jako administrativní kontakt musí mít [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-personal.html|osobní certifikát vydaný ​CESNET ​CA3]], případně ​kvalifikovaným certifikátem ​s řádně vyplněnou příslušností k organizaci. Pokud jej nemají, nebudou moci v budoucnu podpisovat ​metadata IdPSP, ani delegovat tato oprávnění na další osoby.+Osoby jmenované jako **administrativní ​a/nebo technický ​kontakt musí mít osobní certifikát** vydaný od [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-personal-ca4.html|CESNET ​CA4]], [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​tcs-admin-root.html|TCS]], případně ​kvalifikovaný certifikát **s řádně vyplněnou příslušností k organizaci**. Pokud jej nemají, nebudou moci registrovat ​metadata IdP ani SP ve federaci, ani delegovat tato oprávnění na další osoby. 
 + 
 +**Novým jmenováním administrativních kontaktů zaniká platnost předešlého jmenování.**
  
-Novým jmenování administrativních kontaktů zaniká platnost předešlého jmenování.  ​ 
Poslední úprava:: 2019/11/05 10:52